เว็บบอร์ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓
:: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ ::
 
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ตั้งคำถามใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ  ขอเชิญร่วมติดตามทวงถามตกเบิกวิทยฐานะ
   eakarat
 Posted : 2012-12-17 13:45:14

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 20
 สมาชิกลำดับที่ : 144
ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ได้กล่าวผ่าน " จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ ฉบับที่ 9/2555 (10/12/2555) " ไว้ว่า

นับถึงวันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งคงเบิกจ่ายเงินตกเบิกวิทยฐานะให้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งถึง 31 กรกฎาคม 2554 กันเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของท่านที่ได้รับคำสั่งหลังจากนั้น คือตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 50,156 ราย งบประมาณที่ต้องใช้ตกเบิกจนถึงเดือนกันยายน 2556 รวมทั้งสิ้น 21,977 ล้านบาท ทุกฝ่ายซึ่งประกอบด้วยฝ่ายการเมือง ฝ่ายนโยบายต้นสังกัด และฝ่ายผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่างก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาทางออกอยู่ ซึ่งผมได้เสนอทางเลือกให้ 6 ทางเลือกด้วยกัน คือ

ทางเลือกที่ 1 ตั้งงบประมาณ ปี 2557 สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 50,156 ราย ใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 21,977 ล้าน รับเงินตกเบิก เดือนตุลาคม 2556

ทางเลือกที่ 2 ขอใช้งบกลางจากคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 26,043 ราย ใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10,450 ล้าน รับเงินตกเบิก และวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนรายเดือนใหม่ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ทางเลือกที่ 3 ขอใช้งบกลางจากคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 7,578 ราย ใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,846 ล้าน รับเงินตกเบิกและวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนรายเดือนใหม่ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ทางเลือกที่ 4 ขอใช้งบกลางจากคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 50,156 ราย ให้ได้รับเงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนรายเดือนใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนเงินตกเบิกที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ส่งผลงานจนถึง 30 กันยายน 2555 ให้ไปรับในเดือนตุลาคม 2556

ทางเลือกที่ 5 เหมือนทางเลือกที่ 4 แต่ใช้เป้าหมาย 5 เดือน คือขอใช้งบกลางจากคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 26,043 ราย ให้ได้รับเงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนรายเดือนใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนเงินตกเบิกที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ส่งผลงานจนถึง 30 กันยายน 2555 ให้ไปรับในเดือนตุลาคม 2556

ทางเลือกที่ 6 เหมือนทางเลือกที่ 4 แต่ใช้เป้าหมาย 2 เดือน คือขอใช้งบกลางจากคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 7,578 ราย ให้ได้รับเงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนรายเดือนใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนเงินตกเบิกที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ส่งผลงานจนถึง 30 กันยายน 2555 ให้ไปรับในเดือนตุลาคม 2556

หลายท่านโทรศัพท์ไปหาผมและถามว่าคณะรัฐมนตรีมีมติของการประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมาว่าอย่างไรบ้าง ผมก็เลยงงๆ ว่าไปเอาข่าวนี้มาจากไหน คณะรัฐมนตรียังไม่ได้บรรจุวาระนี้ในวาระการประชุมเลย เพราะขณะนี้เรื่องนี้ยังอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการอยู่เลยครับ แต่ละฝ่ายยังเลือกทางเลือกไม่ตรงกัน จึงยังเสนอไม่ได้ครับ เมื่อเสนอไปแล้วต้องผ่านกระบวนการการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เป็นต้น จากนั้นก็นำเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี และถ้าเห็นสมควรเข้ารับการพิจารณา จึงจะเสนอเข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ระยะเวลาที่เร็วที่สุด คือ 1 เดือนนับตั้งแต่เรื่องออกจากกระทรวงศึกษาธิการของเรา
**********************
.....ด้วยความไม่ชัดเจน หาทางเลือกไม่ได้ ให้คำหวานไปวันๆ...
พวกเราจึงประสานงานกับแกนนำครูทั่วประเทศ ในการเข้าติดตามและทวง
ถาม โดยการนำของคุณครูวิยะ ศรีพรหม และแกนนำกลุ่มครู ว.17 นครพนม
คุณครูท่านใด อยากร่วมทวงสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ของครูเรา ทั้งผู้รอตกเบิก ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ผู้กำลังจะส่ง ส่งแล้ว หรือคิดว่าจะส่ง ก็ร่วมพลังกัน
เพราะเราต้องการให้การตกเบิกไม่เป็นดินพอกหางหมูเช่นปัจจุบันนี้
การตกเบิกควรเป็นปัจจุบัน การตกเบิกแบบปัจจุบัน สร้างความเดือดร้อน
ให้กับครูส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ดังนั้นหากท่านสนใจเข้าร่วมพลังกันครั้งนี้
เชิญลงชื่อและศึกษารายละเอียด ติดต่อ ประสานงานกัน ตามลิ้งค์ข้างล่างครับ
http://www.kruthai.info/view.php?article_id=3265

............ขอขอบพระคุณมากครับ............

 
  IP : (192.168.10.122)
ชื่อสมาชิก eakarat Mail to eakarat เบอร์ msn eas_250@hotmail.com แหล่งเรียนรู้ครูเอกรัฐ
แสดงความคิดเห็น

   sompol2905
 Posted : 2012-12-18 09:18:25   IP : (101.51.191.216)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 13
 สมาชิกลำดับที่ : 1649
ขอเชิญร่วม"รวมพลังครู"ทวงถามสิทธิอันพึงได้

 
 Comment : 1
ชื่อสมาชิก sompol2905 Mail to sompol2905
กลับขึ้นด้านบน

   eakarat
 Posted : 2012-12-19 09:47:19   IP : (192.168.10.122)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 20
 สมาชิกลำดับที่ : 144
เรียน เพื่อนครูที่รักทุกท่าน
ดิฉัน ได้รับโทรศัพท์จากคุณครูวันใหม่ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเพื่อนครูเราจากการไม่ได้รับเงินตกเบิกวิทยะฐานะเช่นที่คิดไว้ ทำให้แผนทางเดินชีวิตแต่ละท่านพลิกคว่ำคะมำหงายจนตั้งตัวไม่ทัน ก็รู้สึกเห็นใจพวกท่านเป็นอย่างมาก จากเดิมที่ตั้งใจไว้ว่าจะช่วยเป็นเพียงกลองแต๊ก กลองเชียร์ ชักชวนเพื่อนๆ ชาว ว17 ร่วมสนับสนุนอยู่ห่างๆ ตั้งใจว่าจะไม่คลุกวงในให้มากนัก คงจะช่วยสนับสนุนในด้านกำลังเพิ่มเติมเสริมทัพให้อุ่นหนาฝาคั่งขึ้นเท่านั้น ตามประสาชาว ว17 ที่เคยร่วมงานการต่อสู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา และซาบซึ้งในน้ำใจของแต่ละท่านเป็นอย่างดี รู้ดีว่าทุกคนใจเกินร้อย มั่นใจว่าถ้าชวนกันเมื่อไหร่ ถ้าไม่ติดธุระอันใหญ่หลวงจริงๆ ก็คงไม่พลาดที่จะเดินทางมาช่วยเป็นแรงสนับสนุนเพื่อนครูเราอย่างแน่นอน
แต่หลังจากได้รับโทรศัพท์จากคุณครูวันใหม่และพูดคุยและทราบถึงปัญหาที่แต่ละคนแบกรับอยู่ ก็ตัดสินใจบอกคุณครูวันใหม่ไปในทันที่ว่า..........เราจะช่วยกัน.........โดยจะไปเพื่อพบผู้บริหารสูงสุดของประเทศ ตามที่คุณครูวันใหม่ให้ข้อมูลมา คือวันอังคารที่ 25 ธันวาคม ที่จะถึงนี้นั้น ดิฉันจึงตอบตกลงในทันที ส่วนเรื่องการขอบคุณคณะกรรมการ ก.ค.ศ. นั้น ถ้าในวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันที่ทางคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ประชุมประจำเดือน ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นนำหนังสือขอบคุณและหนังสือร้องทุกข์ (ขณะนี้ยังคงมีเพื่อนครูเราบางส่วนที่บางสำนักงานเขตตีความการแต่งตั้งให้ ณ วันที่อบรมเสร็จ โดยไม่ย้อนหลังไปถึงวันที่ส่งผลงานอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งดิฉันได้รวบรวมและทำหนังสือร้องทุกข์อีกครั้ง ไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับการแต่งตั้งย้อนหลังไปถึงวันที่ส่งผลงาน เช่นเดียวกับชาว ว17 ท่านอื่นๆ) ไปฝากไว้ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. นั่นเอง แต่เรื่องความทุกข์ร้อนของเพื่อนครูเราสำคัญกว่า จึงตัดสินใจที่จะช่วยเพื่อนครูเราก่อน ต้องขอโทษทางคณะชาว ว17 ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ที่ตัดสินใจ โดยที่ยังไม่ได้ปรึกษาทุกท่าน (ด้วยในใจลึกๆ มีคำตอบอยู่แล้วว่า ทุกท่านคือผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนครูเราในยามทุกข์ยากเช่นนี้อยู่แล้ว น้ำใจของทุกท่านนั้นดิฉันได้รับรู้ และยังคงประทับใจตราบเท่าทุกวันนี้)
ดิฉันขอนัดหมายท่านในฐานะพี่น้องร่วมโลก ร่วมสังคมที่มีใจเอื้ออาทร ยินดีช่วยเหลือกันและกันในยามทุกข์ยามยาก โดยเราต่างได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนครูเรา ดังนั้นเราไม่ควรจะนิ่งเฉยอีกต่อไป ดิฉันขอแรงทุกท่านร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการรวมพลครั้งนี้ โดยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปรวมตัวกันในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ตามที่ทางคุณครูวันใหม่นัดหมายท่านดังนี้

นัดหมาย ไปพบนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555
1 เวลา 08.30-09.00 น
2.ใส่เสื้อสีชมพู
3. เตรียมทำบันทึกข้อความส่วนตัวของแต่ละคน ชี้แจงความเดือดร้อนของท่านที่ได้รับ(พิมพ์หรือเขียนใส่กระดาษบันทึกข้อความก็ได้) เราจะรวบรวมให้ท่านนายกอ่านบันทึกของพวกเรา

ถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาช่วยกัน จากหนึ่งคนตัวเล็กๆ เมื่อรวมกันหลายคนเข้า เราจะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่พร้อมสำหรับการเอาชนะอุปสรรคนานัปประการ
“เราจะก้าวข้ามความทุกข์ไปด้วยกัน”
ด้วยรักและนับถือ
ผอ.พอใจ ผิวบุญเรือง
ประธานเครือข่ายผู้เรียกร้องขอความเป็นธรรม กรณี ว17
เบอร์โทร 0813205051 และ 0831410744
e-mail : thailand777@hotmail.com

 
 Comment : 2
ชื่อสมาชิก eakarat Mail to eakarat เบอร์ msn eas_250@hotmail.com แหล่งเรียนรู้ครูเอกรัฐ
กลับขึ้นด้านบน

   eakarat
 Posted : 2012-12-19 13:06:42   IP : (192.168.10.122)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 20
 สมาชิกลำดับที่ : 144
ตามลิ้งค์นี้เลยครับ
http://www.kruthai.info/view.php?article_id=3360

 
 Comment : 3
ชื่อสมาชิก eakarat Mail to eakarat เบอร์ msn eas_250@hotmail.com แหล่งเรียนรู้ครูเอกรัฐ
กลับขึ้นด้านบน

1


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ sommit_vong@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 kppweb.com All Right Reserved. Contact >> webmaster@kppweb.com