เว็บบอร์ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓
:: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ ::
 
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ตั้งคำถามใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ  ขอเชิญร่วมติดตามทวงถามตกเบิกวิทยฐานะ
   eakarat
 Posted : 2012-12-17 13:45:14

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 20
 สมาชิกลำดับที่ : 144
ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ได้กล่าวผ่าน " จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ ฉบับที่ 9/2555 (10/12/2555) " ไว้ว่า

นับถึงวันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งคงเบิกจ่ายเงินตกเบิกวิทยฐานะให้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งถึง 31 กรกฎาคม 2554 กันเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของท่านที่ได้รับคำสั่งหลังจากนั้น คือตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 50,156 ราย งบประมาณที่ต้องใช้ตกเบิกจนถึงเดือนกันยายน 2556 รวมทั้งสิ้น 21,977 ล้านบาท ทุกฝ่ายซึ่งประกอบด้วยฝ่ายการเมือง ฝ่ายนโยบายต้นสังกัด และฝ่ายผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่างก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาทางออกอยู่ ซึ่งผมได้เสนอทางเลือกให้ 6 ทางเลือกด้วยกัน คือ

ทางเลือกที่ 1 ตั้งงบประมาณ ปี 2557 สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 50,156 ราย ใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 21,977 ล้าน รับเงินตกเบิก เดือนตุลาคม 2556

ทางเลือกที่ 2 ขอใช้งบกลางจากคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 26,043 ราย ใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10,450 ล้าน รับเงินตกเบิก และวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนรายเดือนใหม่ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ทางเลือกที่ 3 ขอใช้งบกลางจากคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 7,578 ราย ใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,846 ล้าน รับเงินตกเบิกและวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนรายเดือนใหม่ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ทางเลือกที่ 4 ขอใช้งบกลางจากคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 50,156 ราย ให้ได้รับเงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนรายเดือนใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนเงินตกเบิกที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ส่งผลงานจนถึง 30 กันยายน 2555 ให้ไปรับในเดือนตุลาคม 2556

ทางเลือกที่ 5 เหมือนทางเลือกที่ 4 แต่ใช้เป้าหมาย 5 เดือน คือขอใช้งบกลางจากคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 26,043 ราย ให้ได้รับเงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนรายเดือนใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนเงินตกเบิกที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ส่งผลงานจนถึง 30 กันยายน 2555 ให้ไปรับในเดือนตุลาคม 2556

ทางเลือกที่ 6 เหมือนทางเลือกที่ 4 แต่ใช้เป้าหมาย 2 เดือน คือขอใช้งบกลางจากคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 7,578 ราย ให้ได้รับเงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนรายเดือนใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนเงินตกเบิกที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ส่งผลงานจนถึง 30 กันยายน 2555 ให้ไปรับในเดือนตุลาคม 2556

หลายท่านโทรศัพท์ไปหาผมและถามว่าคณะรัฐมนตรีมีมติของการประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมาว่าอย่างไรบ้าง ผมก็เลยงงๆ ว่าไปเอาข่าวนี้มาจากไหน คณะรัฐมนตรียังไม่ได้บรรจุวาระนี้ในวาระการประชุมเลย เพราะขณะนี้เรื่องนี้ยังอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการอยู่เลยครับ แต่ละฝ่ายยังเลือกทางเลือกไม่ตรงกัน จึงยังเสนอไม่ได้ครับ เมื่อเสนอไปแล้วต้องผ่านกระบวนการการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เป็นต้น จากนั้นก็นำเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี และถ้าเห็นสมควรเข้ารับการพิจารณา จึงจะเสนอเข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ระยะเวลาที่เร็วที่สุด คือ 1 เดือนนับตั้งแต่เรื่องออกจากกระทรวงศึกษาธิการของเรา
**********************
.....ด้วยความไม่ชัดเจน หาทางเลือกไม่ได้ ให้คำหวานไปวันๆ...
พวกเราจึงประสานงานกับแกนนำครูทั่วประเทศ ในการเข้าติดตามและทวง
ถาม โดยการนำของคุณครูวิยะ ศรีพรหม และแกนนำกลุ่มครู ว.17 นครพนม
คุณครูท่านใด อยากร่วมทวงสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ของครูเรา ทั้งผู้รอตกเบิก ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ผู้กำลังจะส่ง ส่งแล้ว หรือคิดว่าจะส่ง ก็ร่วมพลังกัน
เพราะเราต้องการให้การตกเบิกไม่เป็นดินพอกหางหมูเช่นปัจจุบันนี้
การตกเบิกควรเป็นปัจจุบัน การตกเบิกแบบปัจจุบัน สร้างความเดือดร้อน
ให้กับครูส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ดังนั้นหากท่านสนใจเข้าร่วมพลังกันครั้งนี้
เชิญลงชื่อและศึกษารายละเอียด ติดต่อ ประสานงานกัน ตามลิ้งค์ข้างล่างครับ
http://www.kruthai.info/view.php?article_id=3265

............ขอขอบพระคุณมากครับ............

 
  IP : (192.168.10.122)
ชื่อสมาชิก eakarat Mail to eakarat เบอร์ msn eas_250@hotmail.com แหล่งเรียนรู้ครูเอกรัฐ
แสดงความคิดเห็น

   sompol2905
 Posted : 2012-12-18 09:18:25   IP : (101.51.191.216)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 13
 สมาชิกลำดับที่ : 1649
ขอเชิญร่วม"รวมพลังครู"ทวงถามสิทธิอันพึงได้

 
 Comment : 1
ชื่อสมาชิก sompol2905 Mail to sompol2905
กลับขึ้นด้านบน

   eakarat
 Posted : 2012-12-19 09:47:19   IP : (192.168.10.122)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 20
 สมาชิกลำดับที่ : 144
เรียน เพื่อนครูที่รักทุกท่าน
ดิฉัน ได้รับโทรศัพท์จากคุณครูวันใหม่ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเพื่อนครูเราจากการไม่ได้รับเงินตกเบิกวิทยะฐานะเช่นที่คิดไว้ ทำให้แผนทางเดินชีวิตแต่ละท่านพลิกคว่ำคะมำหงายจนตั้งตัวไม่ทัน ก็รู้สึกเห็นใจพวกท่านเป็นอย่างมาก จากเดิมที่ตั้งใจไว้ว่าจะช่วยเป็นเพียงกลองแต๊ก กลองเชียร์ ชักชวนเพื่อนๆ ชาว ว17 ร่วมสนับสนุนอยู่ห่างๆ ตั้งใจว่าจะไม่คลุกวงในให้มากนัก คงจะช่วยสนับสนุนในด้านกำลังเพิ่มเติมเสริมทัพให้อุ่นหนาฝาคั่งขึ้นเท่านั้น ตามประสาชาว ว17 ที่เคยร่วมงานการต่อสู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา และซาบซึ้งในน้ำใจของแต่ละท่านเป็นอย่างดี รู้ดีว่าทุกคนใจเกินร้อย มั่นใจว่าถ้าชวนกันเมื่อไหร่ ถ้าไม่ติดธุระอันใหญ่หลวงจริงๆ ก็คงไม่พลาดที่จะเดินทางมาช่วยเป็นแรงสนับสนุนเพื่อนครูเราอย่างแน่นอน
แต่หลังจากได้รับโทรศัพท์จากคุณครูวันใหม่และพูดคุยและทราบถึงปัญหาที่แต่ละคนแบกรับอยู่ ก็ตัดสินใจบอกคุณครูวันใหม่ไปในทันที่ว่า..........เราจะช่วยกัน.........โดยจะไปเพื่อพบผู้บริหารสูงสุดของประเทศ ตามที่คุณครูวันใหม่ให้ข้อมูลมา คือวันอังคารที่ 25 ธันวาคม ที่จะถึงนี้นั้น ดิฉันจึงตอบตกลงในทันที ส่วนเรื่องการขอบคุณคณะกรรมการ ก.ค.ศ. นั้น ถ้าในวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันที่ทางคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ประชุมประจำเดือน ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นนำหนังสือขอบคุณและหนังสือร้องทุกข์ (ขณะนี้ยังคงมีเพื่อนครูเราบางส่วนที่บางสำนักงานเขตตีความการแต่งตั้งให้ ณ วันที่อบรมเสร็จ โดยไม่ย้อนหลังไปถึงวันที่ส่งผลงานอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งดิฉันได้รวบรวมและทำหนังสือร้องทุกข์อีกครั้ง ไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับการแต่งตั้งย้อนหลังไปถึงวันที่ส่งผลงาน เช่นเดียวกับชาว ว17 ท่านอื่นๆ) ไปฝากไว้ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. นั่นเอง แต่เรื่องความทุกข์ร้อนของเพื่อนครูเราสำคัญกว่า จึงตัดสินใจที่จะช่วยเพื่อนครูเราก่อน ต้องขอโทษทางคณะชาว ว17 ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ที่ตัดสินใจ โดยที่ยังไม่ได้ปรึกษาทุกท่าน (ด้วยในใจลึกๆ มีคำตอบอยู่แล้วว่า ทุกท่านคือผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนครูเราในยามทุกข์ยากเช่นนี้อยู่แล้ว น้ำใจของทุกท่านนั้นดิฉันได้รับรู้ และยังคงประทับใจตราบเท่าทุกวันนี้)
ดิฉันขอนัดหมายท่านในฐานะพี่น้องร่วมโลก ร่วมสังคมที่มีใจเอื้ออาทร ยินดีช่วยเหลือกันและกันในยามทุกข์ยามยาก โดยเราต่างได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนครูเรา ดังนั้นเราไม่ควรจะนิ่งเฉยอีกต่อไป ดิฉันขอแรงทุกท่านร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการรวมพลครั้งนี้ โดยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปรวมตัวกันในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ตามที่ทางคุณครูวันใหม่นัดหมายท่านดังนี้

นัดหมาย ไปพบนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555
1 เวลา 08.30-09.00 น
2.ใส่เสื้อสีชมพู
3. เตรียมทำบันทึกข้อความส่วนตัวของแต่ละคน ชี้แจงความเดือดร้อนของท่านที่ได้รับ(พิมพ์หรือเขียนใส่กระดาษบันทึกข้อความก็ได้) เราจะรวบรวมให้ท่านนายกอ่านบันทึกของพวกเรา

ถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาช่วยกัน จากหนึ่งคนตัวเล็กๆ เมื่อรวมกันหลายคนเข้า เราจะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่พร้อมสำหรับการเอาชนะอุปสรรคนานัปประการ
“เราจะก้าวข้ามความทุกข์ไปด้วยกัน”
ด้วยรักและนับถือ
ผอ.พอใจ ผิวบุญเรือง
ประธานเครือข่ายผู้เรียกร้องขอความเป็นธรรม กรณี ว17
เบอร์โทร 0813205051 และ 0831410744
e-mail : thailand777@hotmail.com

 
 Comment : 2
ชื่อสมาชิก eakarat Mail to eakarat เบอร์ msn eas_250@hotmail.com แหล่งเรียนรู้ครูเอกรัฐ
กลับขึ้นด้านบน

   eakarat
 Posted : 2012-12-19 13:06:42   IP : (192.168.10.122)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 20
 สมาชิกลำดับที่ : 144
ตามลิ้งค์นี้เลยครับ
http://www.kruthai.info/view.php?article_id=3360

 
 Comment : 3
ชื่อสมาชิก eakarat Mail to eakarat เบอร์ msn eas_250@hotmail.com แหล่งเรียนรู้ครูเอกรัฐ
กลับขึ้นด้านบน

   meadc
 Posted : 2017-05-31 15:09:07   IP : (175.44.8.83)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 48
 สมาชิกลำดับที่ : 6300
http://www.michaelkorsoutlet.cc official michael kors
http://www.coach-outlet-online.co Coach outlet online
http://www.coach--outlet.org coach outlet online
http://www.michaelkors--outlet.us michael kors outlet online
http://www.eklegein.fr Nike Zoom
http://www.nfl-shop.co nflshop com
http://www.coachcarter.com.au coach carter
http://www.coach-sunglasses.co Coach Sunglasses Outlet
http://www.katespadewallet.us kate spade wallet outlet
http://www.michael-kors.it michael kors
http://www.rayban-eyeglasses.us ray-ban eyeglasses
http://www.pandora-uk.org.uk pandora uk
http://www.coach-outlet.cc official coach outlet site
http://www.rayban-glasses.us ray-ban glasses
http://www.coach-outlet-online.org coach outlet store
http://www.mk-outlet-online.us michael kors outlet
http://www.yeezyboost.co yeezy boost 350 shoes
http://www.pdcharm.com pandora rings
http://www.hugo-boss.us Hugo Boss Store
http://www.hockey-jerseys.us Hockey Jerseys Outlet
http://www.michael-kors.ca Michael Kors Outlet
http://www.raybanpolarized.us ray ban polarized sunglasses
http://www.oakley-australia.com.au Oakley Sunglasses
http://www.tiffany-co.com.au tiffany co
http://www.nike-outlet.us nike running
http://www.moncler-jacket.com moncler sale
http://www.pandorarings.net.au pandora rings
http://www.michaelkors-australia.com michael kors australia official
http://www.mcmoutlet.org mcm outlet online
http://www.snow-boots.org.uk snow boots uk
http://www.michaelkorsoutlet.nom.co michael kors outlet online
http://www.prada-sunglasses.org Prada Sunglasses - Official
http://www.ugg-slippers.co.uk ugg uk
http://www.ups-tracking.us tracking ups
http://www.polysunglasses.com poly sunglasses
http://www.vipmobile.fr Nike Free
http://www.top-sunglasses.org top sunglasses
http://www.michaelkorsoutlet.info michael kors outlet
http://www.football-jerseys.org Football Jerseys Outlet
http://www.pradaoutletonline.net prada outlet sale
http://www.premierjewelry.us Premier Jewelry - Official
http://www.coach-factory-outlet.net coach outlet
http://www.wedding--rings.us Wedding Rings- Official
http://www.raybanprescriptionsunglasses.us rayban prescription sunglasses
http://www.pradaoutletonline.org prada wallet men
http://www.asics-gel-kayano.com gel kayano
http://www.pradabags.co Prada bags
http://www.pradaoutletonline.us prada outlet online
http://www.zalesjewelry.us Zales Jewelry
http://www.nenene.fr Nike Free
http://www.pradaoutlet.cc prada outlet
http://www.nbastore.us.com nbastore
http://www.pandora-jewelry.us.org pandora jewelry sale
http://www.tiffany-and-co.co.uk Wine
http://www.ugg.org.au ugg boots
http://www.pandora-bracelets.us pandora bracelets charms
http://www.coachshoes.us coach tennis shoes
http://www.brightonjewelry.us Brighton Jewelry - Official
http://www.polo-online.co.uk polo outlet online
http://www.artsensuel.fr Nike Air Jordan
http://www.oakleyfrogskins.us oakley frogskins sunglasses
http://www.ray-ban-sunglasses.co.uk ray ban uk
http://www.ralphlaurenpolo.net.au ralph lauren polo
http://www.katespadeoutlet.ca kate spade outlet
http://www.australianboots.net ugg boots
http://www.dreamland-jewelry.us Dreamland Jewelry - Official
http://www.rayban-wayfarer.us sunglasses
http://www.moncler-outlet.co piumini moncler replica
http://www.snow-boots.us snow boots
http://www.kd8.us Nike KD 8
http://www.louis--vuitton.co louis vuitton us
http://www.louis-vuittonoutlet.org louis vuitton outlet online
http://www.jared-jewelry.us Jared Jewelry - Official
http://www.jaredjewelry.us Jared Jewelry - Official
http://www.dreamlandjewelry.us Dreamland Jewelry - Official
http://www.nikehuarache.co nike huarache shoes
http://www.moncler-jacket.us moncler us
http://www.football-jerseys.co Football Jerseys Outlet
http://www.northfacesaleoutlet.us north face sale
http://www.salomonshoes.us.org Salomon Speedcross Shoes
http://www.katespadehandbags.org kate spade handbags
http://www.rbcb.us ray ban sunglasses
http://www.thefreeporntubes.com Nike Free Run
http://www.pradabags.org prada outlet online
http://www.pradashoes.net Prada Shoes - Official
http://www.hermes-outlet.org Hermes Outlet
http://www.oakleyholbrook.us oakley holbrook.
http://www.nikecom.us nike free shoes
http://www.pandora-charms.com.au pandora charms
http://www.longchampoutlet.cc Longchamp outlet
http://www.pandoranecklace.us pandora necklaces
http://www.chrome-store.com.au chrome store
http://www.prada-outlet.net prada sale
http://www.prada-handbags.us.org prada handbags
http://www.michaelkors--outlet.net michael kors outlet online
http://www.pandora--rings.co.uk pandora uk
http://www.kate-spade.it kate spade italy
http://www.burberryscarfs.com burberry scarf
http://www.michael-korsoutletonline.us michael kors us
http://www.pandora-bracelet.org Pandora Bracelet - Official
http://www.longchamp-outlet.co Longchamp tote
http://www.burberryaustralia.com.au burberry australia
http://www.outletaustralia.com homepage keywords
http://www.burberrypurse.com burberry purse
http://www.mk-bags.us michael kors outlet
http://www.louisvuittonaustralia.com.au louis vuitton bags
http://www.michael-kors--outlet.com michael kors outlet online
http://www.mizunoshoes.us Wave Prophecy 2 Shoes
http://www.michaelkorsoutletbags.us michael kors outlet bags
http://www.chrome-store.co.uk official chrome hearts
http://www.coachcarter.com.au coach australia
http://www.nikejordan.co Nike Jordans
http://www.sendgifts2india.com Nike Dunk SB Low
http://www.mlbshop.us.org shop mlb
http://www.ray-ban--sunglasses.com ray ban sunglasses
http://www.michael-kors-outletonline.us michael kors outlet online
http://www.beatsbydre.net.au the beat
http://www.burberry-scarf.net burberry scarf
http://www.nike-airmax.org nike air max 95
http://www.burberry.org.au burberry australia
http://www.jewelryarmoire.us Jewelry Armoire - Official
http://www.iseekyou.fr Nike Free
http://www.prada-bags.co Prada Outlet
http://www.chrome-store.ca chrome store
http://www.coach-outlet.net.co coach outlet online
http://www.kate-spade.cc official kate spade website
http://www.oakley---sunglasses.org Oakley Sunglasses
http://www.hyperdunk.us Nike Hyperdunk Shoes
http://www.Coach-Outlet.info coach outlet
http://www.katespadeoutlet.com.co kate spade outlet
http://www.pandoracharmssale.org.uk pandora sale
http://www.super-douga.com Jordan Flight 45 Femme
http://www.pandora-uk.co.uk pandora uk
http://www.burberryaustralia.net.au Burberry Australia
http://www.stsprepaid.com Nike Free Run
http://www.michael-korsoutlet.org michael kors
http://www.pradasunglasses.us prada sunglasses
http://www.burberryoutlet-online.net burberry outlet online
http://www.katespade.org.au Kate Spade - Online Sale
http://www.pandora-bracelet-charms.us pandoracharms
http://www.raybannewwayfarer.us ray ban wayfarer sunglasses
http://www.coachoutlet.co coach watches
http://www.louisvuittonoutlet8.com louis vuitton outlet online
http://www.coach-outlet.us coach outlet us
http://www.payless-shoes.us payless shoes online
http://www.promise--rings.us Promise Rings - Official
http://www.michael-korsoutlet.com official michael kors
http://www.burberryoutlets.ca burberry outlet canada
http://www.kate-spadeoutlet.org kate spade outlet store
http://www.shoes-online.us shoes sale
http://www.michael-korsoutlet.com.co mk outlet online
http://www.michaelkorsoutletca.ca michael kors outlet
http://www.ugguk.co.uk ugg uk
http://www.tiffanyco.net.au tiffany co
http://www.chanel-outlet.co Chanel Outlet
http://www.mlb-shop.net softball jerseys
http://www.nike-shoes.org nike store
http://www.louis--vuitton.net.au louis vuitton australia
http://www.burberry.net.au BURBERRYburberry australia
http://www.kay-jewelers.us Kay Jewelers - Official
http://www.michael-korsoutlet.us michael kors outlet
http://www.ray-ban-sunglasses.us ray-ban sunglasses
http://www.canada-goose-outlet.us canada goose sale online
http://www.pandora-online.us pandora sale
http://www.ray-ban-sunglasses.com.au ray ban sunglasses
http://www.kate-spades.co.uk spades uk
http://www.louisvuitton-outlet.org louis vuitton outlet online
http://www.oakley-sunglasses.net.au Oakley Sunglasses
http://www.uashoes.net ua shoes
http://www.menssunglasses.us Sunglasses outlet sale
http://www.moncler-outlet.org moncler outlet
http://www.basketball-jerseys.us Basketball Jerseys Outlet
http://www.prada-outlet.co prada outlet online
http://www.whittonlodge.co.uk kate spade
http://www.pandora-charms.co pandora charms sale clearance
http://www.difag.fr Nike Air Max
http://www.sunglassessm.com sunglasses sm
http://www.nike-id.us nike shox
http://www.sunglasseshut.co wayfarer sunglasses
http://www.menssunglassess.com mens sunglasses
http://www.michaelkors.net.co michael kors outlet online
http://www.pandora-rings.co.uk pandora uk
http://www.pradabagsoutlet.org prada outlet bags
http://www.louboutinshoes-uk.co.uk louboutin shoes
http://www.buroutlet.com burberry outlet
http://www.coachoutletonline.info coach outlet online
http://www.jimmy-choo.com.au Jimmy Choo Shoes
http://www.engagement--rings.us Engagement Rings - Official
http://www.pandora-rings.org pandora rings
http://www.abercrombieoutlet.ca abercrombie canada
http://www.pandora-charms.us pandora.com
http://www.coach-handbags.us coach handbags sale
http://www.premier-jewelry.net Premier Jewelry. - Official
http://www.baseballjerseys.co Baseball Jerseys Outelt
http://www.pandora-bracelet.co pandora jewelry
http://www.abercrombiefitch.nl Abercrombie Fitch
http://www.pandora.org.au pandora jewelry
http://www.brighton-jewelry.us Brighton Jewelry - Official
http://www.raybanclubmaster.us ray ban clubmaster sunglasses
http://www.sunglassesoutletsky.com sunglasses outlet
http://www.katespadeoutlet.nom.co kate spade outlet
http://www.rustyristine.com Nike Free Run
http://www.moncler-outlet.us moncler outlet
http://www.raybanprescriptionglasses.us rayban prescription glasses
http://www.pradahandbags.co prada online
http://www.prada-bags.org prada online
http://www.yeezyboost-350.co yeezy boost 350 white
http://www.balenciagaoutlet.org balenciaga us
http://www.moncler-jacket.org moncler jacket
http://www.michaelkorsbags.co michael kors outlet
http://www.coachoutlet.nom.co coach outlet online
http://www.louis-vuitton-outlet.co louis vuitton outlet online
http://www.louis-vuitton.net.au louis vuitton
http://www.coach--outlet.net coach outlet online
http://www.coach-outlets.net coach outlet online
http://www.jewelry-armoire.us Jewelry Armoire - Official
http://www.pandora-rings.com pandora rings uk
http://www.salomon-shoes.com salomon sneakers
http://www.celine-outlet.com celine outlet online
http://www.coachfactoryoutlet.co coach outlet
http://www.michael-kors.uk michael kors watches
http://www.prada-bags.us.com prada us
http://www.basketball-jerseys.org Basketball Jerseys Outlet
http://www.sunglass-hut.us sunglasses hut
http://www.pradaoutlet.co prada outlet online
http://www.importsunglasses.com sunglasses store
http://www.fpac.fr Nike Air Max
http://www.michael-kors.net michael kors watches
http://www.oakleysunglasses.net.au oakley sunglasses
http://www.katespadebags.org kate spade handbags
http://www.prada-outlet.us.com prada outlet woodbury
http://www.mizunoshop.us Wave Prophecy 2 Shoes
http://www.prada-shoes.net Prada Shoes - Official
http://www.coach-usa.us coach usa online
http://www.ray-ban-sunglasses.net ray-Ban sunglasses
http://www.prada-sunglasses.us Prada Sunglasses - Official
http://www.coach-outlet.com.co coach outlet online sale
http://www.pandorarings.org.uk pandora rings
http://www.chanel.net.au chanel bag
http://www.raybanaviator.us sunglasses
http://www.nike.net.au nike shoes
http://www.raybanaviator.org ray-ban aviator
http://www.pandora--bracelet.co.uk pandora uk
http://www.cheapraybans.us ray ban online
http://www.diamond--rings.us Diamond Rings - Official
http://www.nikeoutlet.net nike shox
http://www.pradapurses.org prada purses
http://www.canadagooseoutlet.us canada goose sale
http://www.burberryoutletonline.net burberry outlet online
http://www.ray-ban-outlet.us rayban sunglasses
http://www.coach-australia.net.au coach australia
http://www.myhermes.org.uk myhermes parcel shop
http://www.baseball-jerseys.us Baseball Jerseys Outlet
http://www.pandoracharms-uk.co.uk pandora uk
http://www.pandoracharms.co pandora deutschland
http://www.coach-handbags.com.au Coach Handbags
http://www.minisinbox.com Watches
http://www.chrome-store.us chrome store
http://www.chromestore.ca chrome store canada
http://www.rayban-outlet.us Ray Ban sunglasses
http://www.michael-kors-uk.org.uk michael kors uk online
http://www.burberry-shirt.us Burberry Shirt - Official
http://www.jordanshoes.co nike jordan shoes
me adc5.31


 

meadc
 Comment : 4
ชื่อสมาชิก meadc Mail to meadc 971790303 เบอร์ msn meadc meadc
กลับขึ้นด้านบน

1


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ sommit_vong@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 kppweb.com All Right Reserved. Contact >> webmaster@kppweb.com