เว็บบอร์ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓
:: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ ::
 
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ตั้งคำถามใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ  ข่าวปรับเงินเดือน ปริญญาตรี เป็น 15,000 บาท
   chachoochart
 Posted : 2012-01-26 09:20:47

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 81
 สมาชิกลำดับที่ : 681


ฉบับที่ 8/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555

“กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
กระทรวงการคลังแถลงข่าว การปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีผลครอบคลุม
ทุกวุฒิการศึกษา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีด้วย เพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีนโยบายให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท นั้น กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เพื่อสมทบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างให้ได้รับตามนโยบาย ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ ไม่น้อยกว่า 9,000 บาท ต่อเดือน สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว และทางกรมบัญชีกลางได้ซักซ้อมวิธีปฏิบัติให้กับส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเบิกเงินที่ปรับได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป
ปัจจุบันมีส่วนราชการขอเบิกเงินเดือนของเดือนมกราคม 2555 โดยรวม พ.ช.ค. ที่ปรับใหม่เข้ามาแล้ว เช่น กรมชลประทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ขอเบิก อัตราใหม่เข้ามาก็จะเบิกเข้ามาในลักษณะตกเบิกย้อนหลังได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เช่นเดียวกัน ซึ่งการปรับเงิน พชค. นี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการจะได้รับอย่างแน่นอน
“ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอยืนยันว่า ได้มีการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการปรับรายได้บุคลากรภาครัฐและประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญลำดับต้น และยังรวมไปถึงมาตรการด้านอื่น ๆ ด้วย ที่ภาครัฐจะต้องพิจารณาเพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุข” นายวิรุฬ กล่าว
2

ตารางเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามวุฒิที่จะปรับใหม่
(อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี)

คุณวุฒิ 1 ตุลาคม 2554 (ขั้นต่ำ/ขั้นสูง) 1 มกราคม 2555(ขั้นต่ำ/ขั้นสูง) 1 มกราคม 2556(ขั้นต่ำ/ขั้นสูง)
ปวช. 6,410 / 6,800 7,620 / 8,080 9,000 / 9,900
ปวส. 7,670 / 8,140 9,300 / 9,860 10,500 / 11,550
ปริญญาตรี 9,140 / 9,690 11,680 / 12,390 15,000 / 16,500
ปริญญาโท 12,600 / 13,360 15,300 / 16,,220 17,500 / 19,250
ปริญญาเอก 17,010 / 18,040 19,000 / 20,140 21,000 / 23,100

หมายเหตุ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป หากข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ยังได้รับเงินเดือนไม่ถึง
15,000 บาท ก็ให้ได้รับเงิน พ.ช.ค. เพิ่มขึ้น เท่ากับผลต่างของ 15,000 บาท กับเงินเดือนที่รับจริง
วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้ารับเงินเดือนไม่ถึง12,285 บาท ให้รับเงิน พ.ช.ค. เดือนละ1,500 บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท และถ้ารวม 1,500 บาท แล้วไม่ถึง 9,000 บาท ก็ให้ได้รับ 9,000 บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

------------------------------------ 
  IP : (223.207.102.155)
ชื่อสมาชิก chachoochart Mail to chachoochart
แสดงความคิดเห็น

   chachoochart
 Posted : 2012-01-26 09:22:33   IP : (223.207.102.155)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 81
 สมาชิกลำดับที่ : 681
ที่มาของข่าวhttp://www.cgd.go.th/wps/wcm/connect/CGD+Internet/CGD+Internet/News/CGDNews/CGDNews_Current2/0082

 
 Comment : 1
ชื่อสมาชิก chachoochart Mail to chachoochart http://chachoochart.siamvip.com
กลับขึ้นด้านบน

   newnic
 Posted : 2012-01-26 10:41:15   IP : (122.155.36.232)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 37
 สมาชิกลำดับที่ : 1458
ขอบคุณครับสำหรับข่าวดี

 
 Comment : 2
ชื่อสมาชิก newnic Mail to newnic
กลับขึ้นด้านบน

   Jone5oO
 Posted : 2012-01-26 10:51:15   IP : (182.93.188.230)

  ศิษย์น้อยฝึกวิชา
 

 Sex :
 Post : 238
 สมาชิกลำดับที่ : 20
ทำให้อยาก .....แล้วก็.............................รอจนเหงือกแห้งต่อไป!!!

 
 Comment : 3
ชื่อสมาชิก Jone5oO Mail to Jone5oO
กลับขึ้นด้านบน

   icecool_11
 Posted : 2012-01-26 12:11:45   IP : (125.26.104.180)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 54
 สมาชิกลำดับที่ : 1891
ก็ยังยืนยันว่าได้นะ...แต่อาจช้า

 
 Comment : 4
ชื่อสมาชิก icecool_11 Mail to icecool_11
กลับขึ้นด้านบน

   icecool_11
 Posted : 2012-01-26 12:25:47   IP : (125.26.104.180)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 54
 สมาชิกลำดับที่ : 1891
จากข้อความด้านบน ฉบับที่ 8/2555 วันที่ 25 มกราคม

เป็นเรื่องของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ+ราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ไม่ใช่พนักงานชั่วคราว (พนักงานธุรการ)

http://www.posttoday.com/การเมือง/134030/กิตติรัตน์ปัดชะลอขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

 
 Comment : 5
ชื่อสมาชิก icecool_11 Mail to icecool_11
กลับขึ้นด้านบน

   icecool_11
 Posted : 2012-02-01 12:04:46   IP : (180.180.29.55)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 54
 สมาชิกลำดับที่ : 1891
สพป.นศ4 หนังสือแจ้งมาทาง e-office แล้วครับ ว่าลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับค่าครองชีพด้วย
http://202.143.161.60/eoffice/ftpfile/11327988812.pdf

และ
http://www.efiling.sakonnakhon3.go.th/book1/1746_1.jpg


ไชโย....

 
 Comment : 6
ชื่อสมาชิก icecool_11 Mail to icecool_11
กลับขึ้นด้านบน

1


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ sommit_vong@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 kppweb.com All Right Reserved. Contact >> webmaster@kppweb.com