เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5599 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มอำนวยการ
17 กันยายน 2557
539
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 กันยายน 2557
116
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 กันยายน 2557
854
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 กันยายน 2557
395
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 กันยายน 2557
328
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 กันยายน 2557
226
กลุ่มอำนวยการ
17 กันยายน 2557
241
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 กันยายน 2557
174
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
17 กันยายน 2557
973
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
17 กันยายน 2557
789
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 กันยายน 2557
1723
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 กันยายน 2557
827
กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 กันยายน 2557
1117
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
14 กันยายน 2557
702
กลุ่มนโยบายและแผน
12 กันยายน 2557
500
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 กันยายน 2557
412
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 กันยายน 2557
571
กลุ่มอำนวยการ
11 กันยายน 2557
347
กลุ่มอำนวยการ
11 กันยายน 2557
471
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
11 กันยายน 2557
366
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122