มีหนังสือราชการทั้งหมด 4683 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 มีนาคม 2557
364
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 มีนาคม 2557
367
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06 มีนาคม 2557
361
กลุ่มนโยบายและแผน
06 มีนาคม 2557
729
กลุ่มบริหารงานบุคคล
06 มีนาคม 2557
1077
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
06 มีนาคม 2557
851
กลุ่มอำนวยการ
06 มีนาคม 2557
328
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
06 มีนาคม 2557
317
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05 มีนาคม 2557
690
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05 มีนาคม 2557
437
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05 มีนาคม 2557
716
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05 มีนาคม 2557
317
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 มีนาคม 2557
515
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 มีนาคม 2557
277
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 มีนาคม 2557
786
การเงินและบัญชี
04 มีนาคม 2557
651
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 มีนาคม 2557
1415
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
03 มีนาคม 2557
252
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 มีนาคม 2557
209
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 มีนาคม 2557
302
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122