เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 สิงหาคม 2558
324
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
490
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
244
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
369
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
203
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
455
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
400
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
293
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
409
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
696
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
425
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
321
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
358
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
262
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
251
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
244
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
916
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
408
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
171
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
315
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122