มีหนังสือราชการทั้งหมด 4749 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 มีนาคม 2557
321
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
21 มีนาคม 2557
635
กลุ่มนโยบายและแผน
21 มีนาคม 2557
710
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 มีนาคม 2557
694
กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 มีนาคม 2557
482
กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 มีนาคม 2557
702
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 มีนาคม 2557
655
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มีนาคม 2557
483
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มีนาคม 2557
159
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มีนาคม 2557
290
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มีนาคม 2557
141
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มีนาคม 2557
218
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 มีนาคม 2557
355
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มีนาคม 2557
147
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 มีนาคม 2557
528
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 มีนาคม 2557
200
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มีนาคม 2557
188
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มีนาคม 2557
104
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มีนาคม 2557
139
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 มีนาคม 2557
158
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122