เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5784 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 ตุลาคม 2557
253
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 ตุลาคม 2557
179
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 ตุลาคม 2557
297
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 ตุลาคม 2557
240
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 ตุลาคม 2557
89
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 ตุลาคม 2557
76
กลุ่มนโยบายและแผน
30 ตุลาคม 2557
751
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 ตุลาคม 2557
383
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 ตุลาคม 2557
537
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 ตุลาคม 2557
574
กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 ตุลาคม 2557
1584
การเงินและบัญชี
28 ตุลาคม 2557
2014
การเงินและบัญชี
28 ตุลาคม 2557
1787
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 ตุลาคม 2557
193
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
28 ตุลาคม 2557
702
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 ตุลาคม 2557
336
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 ตุลาคม 2557
391
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
27 ตุลาคม 2557
397
กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ตุลาคม 2557
593
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
27 ตุลาคม 2557
78
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122