เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 สิงหาคม 2558
330
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
492
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
247
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
372
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
205
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
458
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
401
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
295
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
412
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
699
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
428
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
324
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
361
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
264
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
258
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
245
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
921
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
411
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
178
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
317
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122