เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5998 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 ธันวาคม 2557
380
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 ธันวาคม 2557
635
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 ธันวาคม 2557
319
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
15 ธันวาคม 2557
278
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
15 ธันวาคม 2557
637
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 ธันวาคม 2557
312
กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ธันวาคม 2557
247
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ธันวาคม 2557
385
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ธันวาคม 2557
792
กลุ่มอำนวยการ
12 ธันวาคม 2557
495
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธันวาคม 2557
863
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ธันวาคม 2557
518
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธันวาคม 2557
1259
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ธันวาคม 2557
473
กลุ่มนโยบายและแผน
11 ธันวาคม 2557
617
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธันวาคม 2557
379
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธันวาคม 2557
296
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ธันวาคม 2557
446
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ธันวาคม 2557
336
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ธันวาคม 2557
930
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122