มีหนังสือราชการทั้งหมด 4514 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 มกราคม 2557
562
24 มกราคม 2557
268
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 มกราคม 2557
2172
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 มกราคม 2557
149
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 มกราคม 2557
363
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 มกราคม 2557
351
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 มกราคม 2557
169
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 มกราคม 2557
703
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มกราคม 2557
916
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มกราคม 2557
367
กลุ่มอำนวยการ
22 มกราคม 2557
271
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 มกราคม 2557
2030
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 มกราคม 2557
687
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
22 มกราคม 2557
1568
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 มกราคม 2557
961
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
22 มกราคม 2557
187
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 มกราคม 2557
422
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
22 มกราคม 2557
257
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
21 มกราคม 2557
285
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 มกราคม 2557
181
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122