เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 4947 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
19 พฤษภาคม 2557
201
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 พฤษภาคม 2557
799
กลุ่มนโยบายและแผน
19 พฤษภาคม 2557
996
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 พฤษภาคม 2557
132
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 พฤษภาคม 2557
125
กลุ่มอำนวยการ
19 พฤษภาคม 2557
534
กลุ่มอำนวยการ
19 พฤษภาคม 2557
435
กลุ่มอำนวยการ
19 พฤษภาคม 2557
199
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 พฤษภาคม 2557
210
การเงินและบัญชี
18 พฤษภาคม 2557
203
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 พฤษภาคม 2557
173
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 พฤษภาคม 2557
91
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 พฤษภาคม 2557
223
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 พฤษภาคม 2557
240
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 พฤษภาคม 2557
507
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 พฤษภาคม 2557
591
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
16 พฤษภาคม 2557
124
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 พฤษภาคม 2557
772
การเงินและบัญชี
15 พฤษภาคม 2557
1017
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 พฤษภาคม 2557
94
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122