เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 สิงหาคม 2558
315
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
482
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
237
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
363
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
196
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
447
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
395
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
289
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
406
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
692
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
418
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
314
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
357
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
258
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
244
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
243
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
910
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
403
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
165
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
310
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122