มีหนังสือราชการทั้งหมด 4667 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 มีนาคม 2557
1415
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
03 มีนาคม 2557
252
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 มีนาคม 2557
209
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 มีนาคม 2557
302
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 มีนาคม 2557
241
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 มีนาคม 2557
349
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 มีนาคม 2557
511
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 มีนาคม 2557
1693
การเงินและบัญชี
03 มีนาคม 2557
762
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
03 มีนาคม 2557
122
การเงินและบัญชี
28 กุมภาพันธ์ 2557
832
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
28 กุมภาพันธ์ 2557
243
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
28 กุมภาพันธ์ 2557
142
กลุ่มนโยบายและแผน
28 กุมภาพันธ์ 2557
743
กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 กุมภาพันธ์ 2557
451
กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 กุมภาพันธ์ 2557
321
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 กุมภาพันธ์ 2557
369
การเงินและบัญชี
28 กุมภาพันธ์ 2557
1713
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 กุมภาพันธ์ 2557
162
กลุ่มนโยบายและแผน
28 กุมภาพันธ์ 2557
792
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122