เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5666 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 ตุลาคม 2557
484
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 ตุลาคม 2557
401
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
01 ตุลาคม 2557
624
กลุ่มนโยบายและแผน
01 ตุลาคม 2557
945
กลุ่มนโยบายและแผน
01 ตุลาคม 2557
799
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
01 ตุลาคม 2557
1336
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 กันยายน 2557
1318
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 กันยายน 2557
610
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 กันยายน 2557
203
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 กันยายน 2557
401
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 กันยายน 2557
387
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 กันยายน 2557
422
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 กันยายน 2557
507
กลุ่มอำนวยการ
30 กันยายน 2557
228
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 กันยายน 2557
516
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 กันยายน 2557
1099
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 กันยายน 2557
272
กลุ่มนโยบายและแผน
29 กันยายน 2557
683
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 กันยายน 2557
285
กลุ่มนโยบายและแผน
26 กันยายน 2557
888
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122