เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7096 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
236
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
362
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
193
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
442
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
394
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
284
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
404
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
689
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
414
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
312
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
356
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
257
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
242
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
241
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
908
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
398
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
162
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
309
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
282
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
300
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122