เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6606 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 พฤษภาคม 2558
538
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 พฤษภาคม 2558
109
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 พฤษภาคม 2558
96
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 พฤษภาคม 2558
471
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 พฤษภาคม 2558
3000
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 พฤษภาคม 2558
149
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 พฤษภาคม 2558
120
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 พฤษภาคม 2558
148
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 พฤษภาคม 2558
379
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 พฤษภาคม 2558
467
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 พฤษภาคม 2558
476
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 พฤษภาคม 2558
413
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 พฤษภาคม 2558
435
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 พฤษภาคม 2558
717
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 พฤษภาคม 2558
775
กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 พฤษภาคม 2558
809
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 พฤษภาคม 2558
182
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 พฤษภาคม 2558
126
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 พฤษภาคม 2558
317
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
20 พฤษภาคม 2558
664
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122