เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6310 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
27 กุมภาพันธ์ 2558
1726
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 กุมภาพันธ์ 2558
617
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2558
309
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2558
486
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2558
649
การเงินและบัญชี
26 กุมภาพันธ์ 2558
333
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 กุมภาพันธ์ 2558
248
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 กุมภาพันธ์ 2558
451
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 กุมภาพันธ์ 2558
790
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 กุมภาพันธ์ 2558
431
กลุ่มนโยบายและแผน
25 กุมภาพันธ์ 2558
400
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 กุมภาพันธ์ 2558
1503
กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 กุมภาพันธ์ 2558
196
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
25 กุมภาพันธ์ 2558
265
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2558
362
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 กุมภาพันธ์ 2558
628
กลุ่มอำนวยการ
24 กุมภาพันธ์ 2558
146
กลุ่มอำนวยการ
24 กุมภาพันธ์ 2558
711
กลุ่มอำนวยการ
24 กุมภาพันธ์ 2558
211
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2558
266
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122