เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 4905 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
655
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
664
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
938
การเงินและบัญชี
08 พฤษภาคม 2557
669
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
08 พฤษภาคม 2557
123
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
580
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 พฤษภาคม 2557
1022
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 พฤษภาคม 2557
616
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 พฤษภาคม 2557
374
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 พฤษภาคม 2557
465
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 พฤษภาคม 2557
459
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 พฤษภาคม 2557
147
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 พฤษภาคม 2557
195
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 พฤษภาคม 2557
121
กลุ่มอำนวยการ
07 พฤษภาคม 2557
858
กลุ่มนโยบายและแผน
07 พฤษภาคม 2557
559
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
06 พฤษภาคม 2557
836
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 พฤษภาคม 2557
413
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 พฤษภาคม 2557
812
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 พฤษภาคม 2557
509
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122