เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5336 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มอำนวยการ
28 กรกฎาคม 2557
1105
กลุ่มอำนวยการ
28 กรกฎาคม 2557
876
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 กรกฎาคม 2557
562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 กรกฎาคม 2557
323
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 กรกฎาคม 2557
536
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 กรกฎาคม 2557
532
กลุ่มอำนวยการ
25 กรกฎาคม 2557
725
กลุ่มอำนวยการ
25 กรกฎาคม 2557
298
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 กรกฎาคม 2557
289
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 กรกฎาคม 2557
543
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 กรกฎาคม 2557
291
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 กรกฎาคม 2557
119
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 กรกฎาคม 2557
981
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 กรกฎาคม 2557
1003
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 กรกฎาคม 2557
229
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 กรกฎาคม 2557
511
กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 กรกฎาคม 2557
1325
การเงินและบัญชี
25 กรกฎาคม 2557
643
กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 กรกฎาคม 2557
1444
กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 กรกฎาคม 2557
1702
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122