เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 สิงหาคม 2558
319
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
486
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
243
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
367
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
201
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
449
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
397
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
292
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
407
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
694
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
419
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
318
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
358
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
259
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
248
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
244
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
915
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
406
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
170
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
312
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122