เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6164 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 มกราคม 2558
411
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 มกราคม 2558
1344
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 มกราคม 2558
161
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 มกราคม 2558
373
การเงินและบัญชี
21 มกราคม 2558
1220
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 มกราคม 2558
254
กลุ่มอำนวยการ
21 มกราคม 2558
325
กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 มกราคม 2558
805
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 มกราคม 2558
187
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 มกราคม 2558
985
กลุ่มอำนวยการ
20 มกราคม 2558
575
กลุ่มอำนวยการ
20 มกราคม 2558
253
กลุ่มอำนวยการ
20 มกราคม 2558
305
กลุ่มอำนวยการ
20 มกราคม 2558
450
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มกราคม 2558
283
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มกราคม 2558
206
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มกราคม 2558
238
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มกราคม 2558
403
การเงินและบัญชี
19 มกราคม 2558
615
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มกราคม 2558
286
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122