เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5045 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 มิถุนายน 2557
181
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 มิถุนายน 2557
227
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
03 มิถุนายน 2557
130
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
03 มิถุนายน 2557
231
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 มิถุนายน 2557
426
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 มิถุนายน 2557
407
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 มิถุนายน 2557
424
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 มิถุนายน 2557
774
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 มิถุนายน 2557
653
กลุ่มอำนวยการ
03 มิถุนายน 2557
167
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 มิถุนายน 2557
448
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 มิถุนายน 2557
838
กลุ่มอำนวยการ
02 มิถุนายน 2557
811
กลุ่มอำนวยการ
02 มิถุนายน 2557
286
การเงินและบัญชี
02 มิถุนายน 2557
494
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 มิถุนายน 2557
172
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 มิถุนายน 2557
224
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 มิถุนายน 2557
465
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
02 มิถุนายน 2557
157
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
279
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122