เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 สิงหาคม 2558
318
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
484
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
242
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
366
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
200
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
449
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
396
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
291
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
407
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
692
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
419
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
317
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
357
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
258
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
247
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
244
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
913
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
406
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
169
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
312
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122