เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 4920 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน
14 พฤษภาคม 2557
980
กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 พฤษภาคม 2557
2068
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 พฤษภาคม 2557
92
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 พฤษภาคม 2557
186
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
14 พฤษภาคม 2557
362
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 พฤษภาคม 2557
458
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
14 พฤษภาคม 2557
435
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 พฤษภาคม 2557
105
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 พฤษภาคม 2557
89
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 พฤษภาคม 2557
1219
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
12 พฤษภาคม 2557
134
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 พฤษภาคม 2557
795
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 พฤษภาคม 2557
552
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
487
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
484
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
655
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
664
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
938
การเงินและบัญชี
08 พฤษภาคม 2557
669
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
08 พฤษภาคม 2557
123
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122