เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6461 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 เมษายน 2558
186
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 เมษายน 2558
676
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 เมษายน 2558
204
การเงินและบัญชี
02 เมษายน 2558
527
การเงินและบัญชี
02 เมษายน 2558
577
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 เมษายน 2558
403
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
01 เมษายน 2558
87
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
01 เมษายน 2558
726
กลุ่มอำนวยการ
01 เมษายน 2558
69
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
31 มีนาคม 2558
509
กลุ่มอำนวยการ
31 มีนาคม 2558
502
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 มีนาคม 2558
282
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 มีนาคม 2558
380
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 มีนาคม 2558
134
กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2558
198
กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2558
724
กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2558
380
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 มีนาคม 2558
180
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 มีนาคม 2558
473
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 มีนาคม 2558
110
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122