เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5184 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 มิถุนายน 2557
369
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 มิถุนายน 2557
1175
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 มิถุนายน 2557
700
การเงินและบัญชี
30 มิถุนายน 2557
318
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 มิถุนายน 2557
163
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 มิถุนายน 2557
591
การเงินและบัญชี
30 มิถุนายน 2557
958
กลุ่มนโยบายและแผน
30 มิถุนายน 2557
329
กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 มิถุนายน 2557
1134
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
27 มิถุนายน 2557
706
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 มิถุนายน 2557
376
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 มิถุนายน 2557
510
กลุ่มอำนวยการ
26 มิถุนายน 2557
296
กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 มิถุนายน 2557
571
กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 มิถุนายน 2557
427
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 มิถุนายน 2557
367
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 มิถุนายน 2557
601
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 มิถุนายน 2557
792
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 มิถุนายน 2557
817
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 มิถุนายน 2557
204
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122