มีหนังสือราชการทั้งหมด 4009 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
06 กันยายน 2556
815
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06 กันยายน 2556
680
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05 กันยายน 2556
598
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 กันยายน 2556
348
กลุ่มนโยบายและแผน
05 กันยายน 2556
654
กลุ่มบริหารงานบุคคล
05 กันยายน 2556
873
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 กันยายน 2556
247
กลุ่มบริหารงานบุคคล
05 กันยายน 2556
1040
กลุ่มบริหารงานบุคคล
05 กันยายน 2556
394
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
05 กันยายน 2556
412
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 กันยายน 2556
376
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 กันยายน 2556
272
กลุ่มนโยบายและแผน
04 กันยายน 2556
616
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 กันยายน 2556
1366
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 กันยายน 2556
303
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 กันยายน 2556
667
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 กันยายน 2556
381
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 กันยายน 2556
692
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 กันยายน 2556
973
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 กันยายน 2556
1247
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122