เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6861 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 กรกฎาคม 2558
1559
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 กรกฎาคม 2558
226
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 กรกฎาคม 2558
346
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 กรกฎาคม 2558
417
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 กรกฎาคม 2558
817
กลุ่มอำนวยการ
07 กรกฎาคม 2558
419
กลุ่มนโยบายและแผน
07 กรกฎาคม 2558
368
การเงินและบัญชี
07 กรกฎาคม 2558
744
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 กรกฎาคม 2558
531
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 กรกฎาคม 2558
213
กลุ่มบริหารงานบุคคล
07 กรกฎาคม 2558
2163
กลุ่มบริหารงานบุคคล
07 กรกฎาคม 2558
551
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
07 กรกฎาคม 2558
121
กลุ่มนโยบายและแผน
06 กรกฎาคม 2558
738
กลุ่มนโยบายและแผน
06 กรกฎาคม 2558
643
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06 กรกฎาคม 2558
105
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
06 กรกฎาคม 2558
262
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06 กรกฎาคม 2558
129
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06 กรกฎาคม 2558
211
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06 กรกฎาคม 2558
208
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122