มีหนังสือราชการทั้งหมด 3991 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 กันยายน 2556
973
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 กันยายน 2556
1246
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 กันยายน 2556
247
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 กันยายน 2556
347
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กันยายน 2556
1999
กลุ่มอำนวยการ
02 กันยายน 2556
215
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กันยายน 2556
1151
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กันยายน 2556
1088
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กันยายน 2556
513
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กันยายน 2556
933
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กันยายน 2556
549
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กันยายน 2556
942
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 สิงหาคม 2556
755
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 สิงหาคม 2556
1171
การเงินและบัญชี
30 สิงหาคม 2556
501
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 สิงหาคม 2556
470
กลุ่มอำนวยการ
30 สิงหาคม 2556
542
กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 สิงหาคม 2556
709
กลุ่มนโยบายและแผน
29 สิงหาคม 2556
668
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
29 สิงหาคม 2556
128
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122