เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5487 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 สิงหาคม 2557
716
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 สิงหาคม 2557
323
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 สิงหาคม 2557
224
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 สิงหาคม 2557
286
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 สิงหาคม 2557
222
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 สิงหาคม 2557
88
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 สิงหาคม 2557
87
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 สิงหาคม 2557
90
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 สิงหาคม 2557
300
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 สิงหาคม 2557
428
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
26 สิงหาคม 2557
278
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 สิงหาคม 2557
1038
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 สิงหาคม 2557
253
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
25 สิงหาคม 2557
1096
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 สิงหาคม 2557
878
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 สิงหาคม 2557
307
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 สิงหาคม 2557
572
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 สิงหาคม 2557
496
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 สิงหาคม 2557
522
การเงินและบัญชี
22 สิงหาคม 2557
480
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122