เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 สิงหาคม 2558
326
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
491
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
245
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
372
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
204
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
456
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
401
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
294
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
412
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
698
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
428
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
324
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
360
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
264
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
255
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2558
245
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
917
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2558
411
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
177
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 สิงหาคม 2558
317
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122