มีหนังสือราชการทั้งหมด 4009 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 มกราคม 2557
337
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 มกราคม 2557
167
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 มกราคม 2557
698
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มกราคม 2557
889
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มกราคม 2557
365
กลุ่มอำนวยการ
22 มกราคม 2557
269
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 มกราคม 2557
1969
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 มกราคม 2557
681
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
22 มกราคม 2557
1525
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 มกราคม 2557
934
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
22 มกราคม 2557
183
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 มกราคม 2557
417
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
22 มกราคม 2557
250
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
21 มกราคม 2557
278
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 มกราคม 2557
168
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 มกราคม 2557
494
กลุ่มนโยบายและแผน
20 มกราคม 2557
781
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 มกราคม 2557
349
กลุ่มนโยบายและแผน
20 มกราคม 2557
729
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
17 มกราคม 2557
547
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122