เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
314
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
240
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
193
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
492
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
399
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
307
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
327
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
392
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
570
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
228
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
276
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
467
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
598
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
522
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
217
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
646
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
259
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
653
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
270
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
99
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122