เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5489 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มอำนวยการ
12 ธันวาคม 2557
469
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธันวาคม 2557
803
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ธันวาคม 2557
471
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธันวาคม 2557
1228
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ธันวาคม 2557
470
กลุ่มนโยบายและแผน
11 ธันวาคม 2557
546
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธันวาคม 2557
346
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธันวาคม 2557
272
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ธันวาคม 2557
430
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ธันวาคม 2557
302
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ธันวาคม 2557
899
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 ธันวาคม 2557
150
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 ธันวาคม 2557
299
กลุ่มนโยบายและแผน
09 ธันวาคม 2557
706
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 ธันวาคม 2557
339
กลุ่มนโยบายและแผน
09 ธันวาคม 2557
713
กลุ่มนโยบายและแผน
09 ธันวาคม 2557
712
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
361
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
211
กลุ่มนโยบายและแผน
08 ธันวาคม 2557
778
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122