เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5037 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05 กันยายน 2557
366
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 กันยายน 2557
612
กลุ่มนโยบายและแผน
05 กันยายน 2557
731
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
04 กันยายน 2557
240
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 กันยายน 2557
294
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 กันยายน 2557
783
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 กันยายน 2557
531
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 กันยายน 2557
727
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 กันยายน 2557
776
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 กันยายน 2557
713
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 กันยายน 2557
246
กลุ่มอำนวยการ
03 กันยายน 2557
234
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 กันยายน 2557
349
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 กันยายน 2557
397
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กันยายน 2557
436
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กันยายน 2557
596
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 กันยายน 2557
113
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กันยายน 2557
497
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
02 กันยายน 2557
142
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กันยายน 2557
561
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122