เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6440 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 กรกฎาคม 2558
562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 กรกฎาคม 2558
268
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 กรกฎาคม 2558
148
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 กรกฎาคม 2558
435
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 กรกฎาคม 2558
389
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 กรกฎาคม 2558
270
การเงินและบัญชี
21 กรกฎาคม 2558
642
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 กรกฎาคม 2558
1295
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 กรกฎาคม 2558
191
กลุ่มอำนวยการ
21 กรกฎาคม 2558
216
กลุ่มนโยบายและแผน
20 กรกฎาคม 2558
168
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 กรกฎาคม 2558
228
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 กรกฎาคม 2558
198
กลุ่มอำนวยการ
17 กรกฎาคม 2558
467
กลุ่มอำนวยการ
17 กรกฎาคม 2558
408
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 กรกฎาคม 2558
374
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 กรกฎาคม 2558
508
การเงินและบัญชี
16 กรกฎาคม 2558
907
การเงินและบัญชี
16 กรกฎาคม 2558
1083
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
16 กรกฎาคม 2558
870
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122