เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5996 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 เมษายน 2558
188
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 เมษายน 2558
334
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 เมษายน 2558
493
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 เมษายน 2558
299
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 เมษายน 2558
287
กลุ่มอำนวยการ
21 เมษายน 2558
227
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 เมษายน 2558
451
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 เมษายน 2558
151
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 เมษายน 2558
163
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 เมษายน 2558
1118
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 เมษายน 2558
577
กลุ่มนโยบายและแผน
20 เมษายน 2558
180
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 เมษายน 2558
176
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
17 เมษายน 2558
395
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 เมษายน 2558
357
กลุ่มนโยบายและแผน
16 เมษายน 2558
721
กลุ่มนโยบายและแผน
16 เมษายน 2558
609
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 เมษายน 2558
191
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 เมษายน 2558
515
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 เมษายน 2558
766
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122