เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
320
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
282
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
194
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
509
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
411
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
316
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
359
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
405
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
575
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
239
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
277
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
477
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
610
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
533
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
228
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
662
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
270
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
664
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
276
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
102
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122