เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6606 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 สิงหาคม 2558
637
กลุ่มนโยบายและแผน
21 สิงหาคม 2558
622
กลุ่มนโยบายและแผน
21 สิงหาคม 2558
382
กลุ่มนโยบายและแผน
21 สิงหาคม 2558
362
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 สิงหาคม 2558
672
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 สิงหาคม 2558
244
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 สิงหาคม 2558
509
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 สิงหาคม 2558
392
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 สิงหาคม 2558
310
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
476
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
230
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
358
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
190
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
425
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
390
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
271
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2558
401
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
683
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
411
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2558
311
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122