เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5770 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน
17 กุมภาพันธ์ 2558
510
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 กุมภาพันธ์ 2558
632
กลุ่มอำนวยการ
17 กุมภาพันธ์ 2558
342
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2558
283
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2558
580
การเงินและบัญชี
16 กุมภาพันธ์ 2558
626
16 กุมภาพันธ์ 2558
693
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 กุมภาพันธ์ 2558
760
กลุ่มอำนวยการ
16 กุมภาพันธ์ 2558
479
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 กุมภาพันธ์ 2558
616
กลุ่มอำนวยการ
13 กุมภาพันธ์ 2558
290
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
13 กุมภาพันธ์ 2558
412
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 กุมภาพันธ์ 2558
307
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 กุมภาพันธ์ 2558
596
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 กุมภาพันธ์ 2558
234
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 กุมภาพันธ์ 2558
265
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2558
173
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2558
330
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2558
206
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2558
222
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122