เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
309
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
201
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
190
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
477
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
382
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
305
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
313
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
390
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
564
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
226
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
272
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
460
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
571
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
507
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
216
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
626
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
244
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
636
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
268
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
97
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122