เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6861 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 พฤศจิกายน 2558
233
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
02 พฤศจิกายน 2558
121
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
02 พฤศจิกายน 2558
457
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
02 พฤศจิกายน 2558
369
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
02 พฤศจิกายน 2558
145
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 ตุลาคม 2558
426
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 ตุลาคม 2558
1566
การเงินและบัญชี
29 ตุลาคม 2558
414
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 ตุลาคม 2558
618
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 ตุลาคม 2558
1325
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 ตุลาคม 2558
1114
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 ตุลาคม 2558
624
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 ตุลาคม 2558
614
กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ตุลาคม 2558
259
กลุ่มอำนวยการ
28 ตุลาคม 2558
154
กลุ่มนโยบายและแผน
28 ตุลาคม 2558
413
กลุ่มอำนวยการ
28 ตุลาคม 2558
945
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 ตุลาคม 2558
794
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 ตุลาคม 2558
184
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 ตุลาคม 2558
166
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122