มีหนังสือราชการทั้งหมด 4528 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 มิถุนายน 2557
459
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
02 มิถุนายน 2557
141
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
255
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
170
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
304
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
621
กลุ่มนโยบายและแผน
30 พฤษภาคม 2557
464
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 พฤษภาคม 2557
167
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 พฤษภาคม 2557
199
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 พฤษภาคม 2557
124
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 พฤษภาคม 2557
98
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 พฤษภาคม 2557
92
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 พฤษภาคม 2557
90
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 พฤษภาคม 2557
1399
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 พฤษภาคม 2557
473
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 พฤษภาคม 2557
359
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 พฤษภาคม 2557
615
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 พฤษภาคม 2557
191
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
94
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
220
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122