เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 4918 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 สิงหาคม 2557
412
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 สิงหาคม 2557
691
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
13 สิงหาคม 2557
183
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 สิงหาคม 2557
418
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 สิงหาคม 2557
430
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 สิงหาคม 2557
481
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 สิงหาคม 2557
338
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 สิงหาคม 2557
1060
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 สิงหาคม 2557
265
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 สิงหาคม 2557
266
การเงินและบัญชี
08 สิงหาคม 2557
583
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 สิงหาคม 2557
1147
กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2557
317
กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2557
285
กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2557
168
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 สิงหาคม 2557
240
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
08 สิงหาคม 2557
472
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 สิงหาคม 2557
561
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 สิงหาคม 2557
333
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 สิงหาคม 2557
828
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122