เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5614 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2558
371
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2558
464
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2558
342
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2558
335
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
12 มกราคม 2558
210
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 มกราคม 2558
565
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 มกราคม 2558
675
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 มกราคม 2558
349
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 มกราคม 2558
841
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 มกราคม 2558
199
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 มกราคม 2558
305
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 มกราคม 2558
414
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 มกราคม 2558
121
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 มกราคม 2558
211
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 มกราคม 2558
145
การเงินและบัญชี
08 มกราคม 2558
589
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 มกราคม 2558
1418
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 มกราคม 2558
202
กลุ่มบริหารงานบุคคล
07 มกราคม 2558
734
กลุ่มนโยบายและแผน
07 มกราคม 2558
540
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122