เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6329 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 กรกฎาคม 2558
470
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 กรกฎาคม 2558
208
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 กรกฎาคม 2558
382
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 กรกฎาคม 2558
241
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 กรกฎาคม 2558
267
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 กรกฎาคม 2558
477
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 กรกฎาคม 2558
363
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 กรกฎาคม 2558
208
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 กรกฎาคม 2558
570
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 กรกฎาคม 2558
121
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กรกฎาคม 2558
356
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กรกฎาคม 2558
269
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กรกฎาคม 2558
421
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กรกฎาคม 2558
260
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กรกฎาคม 2558
277
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กรกฎาคม 2558
407
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 กรกฎาคม 2558
242
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 กรกฎาคม 2558
224
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กรกฎาคม 2558
340
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กรกฎาคม 2558
136
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122