เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
259
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
193
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
501
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
404
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
310
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
334
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
399
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
573
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
232
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
276
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
473
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
602
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
524
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
222
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
656
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
266
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
661
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
274
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
99
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122