เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
307
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
195
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
190
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
475
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
376
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
304
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
307
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
388
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
564
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
226
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
272
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
457
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
567
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
506
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
216
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
622
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
242
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
634
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
268
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
97
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122