มีหนังสือราชการทั้งหมด 4749 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 กรกฎาคม 2557
502
กลุ่มอำนวยการ
10 กรกฎาคม 2557
267
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 กรกฎาคม 2557
225
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 กรกฎาคม 2557
108
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 กรกฎาคม 2557
367
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10 กรกฎาคม 2557
420
กลุ่มนโยบายและแผน
10 กรกฎาคม 2557
882
กลุ่มอำนวยการ
09 กรกฎาคม 2557
448
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 กรกฎาคม 2557
637
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กรกฎาคม 2557
343
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กรกฎาคม 2557
385
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กรกฎาคม 2557
307
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
09 กรกฎาคม 2557
500
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กรกฎาคม 2557
372
กลุ่มอำนวยการ
09 กรกฎาคม 2557
1022
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
09 กรกฎาคม 2557
109
กลุ่มอำนวยการ
09 กรกฎาคม 2557
684
กลุ่มนโยบายและแผน
09 กรกฎาคม 2557
253
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 กรกฎาคม 2557
443
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 กรกฎาคม 2557
301
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122