เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 4947 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2557
334
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2557
433
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2557
279
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2557
397
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2557
468
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
18 สิงหาคม 2557
132
กลุ่มนโยบายและแผน
18 สิงหาคม 2557
567
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2557
105
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 สิงหาคม 2557
696
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 สิงหาคม 2557
313
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 สิงหาคม 2557
136
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 สิงหาคม 2557
735
กลุ่มนโยบายและแผน
15 สิงหาคม 2557
1004
กลุ่มอำนวยการ
14 สิงหาคม 2557
475
กลุ่มอำนวยการ
14 สิงหาคม 2557
320
กลุ่มอำนวยการ
14 สิงหาคม 2557
132
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14 สิงหาคม 2557
310
กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 สิงหาคม 2557
825
กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 สิงหาคม 2557
680
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 สิงหาคม 2557
197
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122