เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
319
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
270
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
194
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
504
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
407
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
314
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
335
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
404
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
575
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
237
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
277
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
476
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
607
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
530
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
224
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
658
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
268
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
662
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
275
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
102
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122