มีหนังสือราชการทั้งหมด 4825 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 กรกฎาคม 2557
112
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 กรกฎาคม 2557
968
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 กรกฎาคม 2557
971
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 กรกฎาคม 2557
224
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 กรกฎาคม 2557
509
กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 กรกฎาคม 2557
1302
การเงินและบัญชี
25 กรกฎาคม 2557
623
กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 กรกฎาคม 2557
1397
กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 กรกฎาคม 2557
1662
กลุ่มนโยบายและแผน
24 กรกฎาคม 2557
579
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 กรกฎาคม 2557
381
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 กรกฎาคม 2557
284
กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 กรกฎาคม 2557
738
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 กรกฎาคม 2557
273
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 กรกฎาคม 2557
256
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 กรกฎาคม 2557
332
กลุ่มนโยบายและแผน
24 กรกฎาคม 2557
516
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 กรกฎาคม 2557
110
การเงินและบัญชี
23 กรกฎาคม 2557
356
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 กรกฎาคม 2557
946
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122