เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5184 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
06 ตุลาคม 2557
740
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
06 ตุลาคม 2557
724
กลุ่มอำนวยการ
06 ตุลาคม 2557
157
กลุ่มอำนวยการ
06 ตุลาคม 2557
317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
06 ตุลาคม 2557
824
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
06 ตุลาคม 2557
925
กลุ่มบริหารงานบุคคล
06 ตุลาคม 2557
339
กลุ่มบริหารงานบุคคล
06 ตุลาคม 2557
272
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
06 ตุลาคม 2557
588
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ตุลาคม 2557
1228
กลุ่มอำนวยการ
03 ตุลาคม 2557
338
กลุ่มนโยบายและแผน
03 ตุลาคม 2557
584
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 ตุลาคม 2557
258
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 ตุลาคม 2557
708
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 ตุลาคม 2557
571
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 ตุลาคม 2557
476
กลุ่มนโยบายและแผน
02 ตุลาคม 2557
771
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 ตุลาคม 2557
341
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 ตุลาคม 2557
478
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 ตุลาคม 2557
398
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122