เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 4909 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 สิงหาคม 2557
266
การเงินและบัญชี
08 สิงหาคม 2557
583
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 สิงหาคม 2557
1145
กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2557
317
กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2557
285
กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2557
168
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 สิงหาคม 2557
240
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
08 สิงหาคม 2557
472
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 สิงหาคม 2557
561
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 สิงหาคม 2557
333
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 สิงหาคม 2557
828
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 สิงหาคม 2557
127
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
06 สิงหาคม 2557
219
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06 สิงหาคม 2557
209
การเงินและบัญชี
06 สิงหาคม 2557
293
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 สิงหาคม 2557
485
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 สิงหาคม 2557
435
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05 สิงหาคม 2557
437
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05 สิงหาคม 2557
234
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05 สิงหาคม 2557
496
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122