เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5666 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
23 มกราคม 2558
165
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 มกราคม 2558
517
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 มกราคม 2558
407
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 มกราคม 2558
1312
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 มกราคม 2558
155
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 มกราคม 2558
360
การเงินและบัญชี
21 มกราคม 2558
1124
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 มกราคม 2558
251
กลุ่มอำนวยการ
21 มกราคม 2558
313
กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 มกราคม 2558
777
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 มกราคม 2558
184
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 มกราคม 2558
951
กลุ่มอำนวยการ
20 มกราคม 2558
559
กลุ่มอำนวยการ
20 มกราคม 2558
248
กลุ่มอำนวยการ
20 มกราคม 2558
297
กลุ่มอำนวยการ
20 มกราคม 2558
443
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มกราคม 2558
270
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มกราคม 2558
202
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มกราคม 2558
228
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มกราคม 2558
391
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122