เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
315
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
253
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
193
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
495
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
402
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
308
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
329
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
397
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
571
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
229
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
276
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
472
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
600
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
523
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
219
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
652
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
259
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
659
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
271
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
99
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122