เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5352 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 พฤศจิกายน 2557
624
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 พฤศจิกายน 2557
664
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 พฤศจิกายน 2557
928
กลุ่มอำนวยการ
17 พฤศจิกายน 2557
856
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 พฤศจิกายน 2557
781
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
17 พฤศจิกายน 2557
245
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 พฤศจิกายน 2557
411
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 พฤศจิกายน 2557
387
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 พฤศจิกายน 2557
551
กลุ่มอำนวยการ
14 พฤศจิกายน 2557
427
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 พฤศจิกายน 2557
160
กลุ่มอำนวยการ
14 พฤศจิกายน 2557
281
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
14 พฤศจิกายน 2557
524
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 พฤศจิกายน 2557
265
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 พฤศจิกายน 2557
884
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 พฤศจิกายน 2557
696
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 พฤศจิกายน 2557
336
กลุ่มนโยบายและแผน
12 พฤศจิกายน 2557
801
กลุ่มนโยบายและแผน
12 พฤศจิกายน 2557
467
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 พฤศจิกายน 2557
1008
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122