เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
318
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
263
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
193
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
503
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
405
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
313
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
335
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
403
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
574
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
236
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
276
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
474
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
605
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
525
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
223
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
657
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
268
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
662
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
274
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
102
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122