มีหนังสือราชการทั้งหมด 3991 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน
20 มกราคม 2557
729
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
17 มกราคม 2557
547
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 มกราคม 2557
1584
กลุ่มอำนวยการ
17 มกราคม 2557
982
กลุ่มอำนวยการ
15 มกราคม 2557
611
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 มกราคม 2557
258
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
14 มกราคม 2557
404
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 มกราคม 2557
206
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 มกราคม 2557
119
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 มกราคม 2557
284
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14 มกราคม 2557
265
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14 มกราคม 2557
139
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14 มกราคม 2557
135
กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 มกราคม 2557
1501
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14 มกราคม 2557
393
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2557
833
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
1150
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
1172
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
764
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
475
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122