เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7086 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
561
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
504
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
215
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
614
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
238
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
626
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
266
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
95
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
11 มกราคม 2559
160
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 มกราคม 2559
139
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 มกราคม 2559
275
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 มกราคม 2559
207
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 มกราคม 2559
269
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 มกราคม 2559
285
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 มกราคม 2559
359
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 มกราคม 2559
519
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 มกราคม 2559
90
กลุ่มนโยบายและแผน
08 มกราคม 2559
303
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
08 มกราคม 2559
297
กลุ่มบริหารงานบุคคล
07 มกราคม 2559
364
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122