เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5063 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
10 กันยายน 2557
213
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 กันยายน 2557
363
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 กันยายน 2557
469
กลุ่มนโยบายและแผน
10 กันยายน 2557
329
กลุ่มนโยบายและแผน
10 กันยายน 2557
423
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
10 กันยายน 2557
116
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
10 กันยายน 2557
302
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10 กันยายน 2557
402
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 กันยายน 2557
479
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 กันยายน 2557
367
กลุ่มอำนวยการ
09 กันยายน 2557
302
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 กันยายน 2557
343
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กันยายน 2557
170
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กันยายน 2557
145
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กันยายน 2557
176
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กันยายน 2557
224
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กันยายน 2557
198
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กันยายน 2557
190
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
09 กันยายน 2557
155
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 กันยายน 2557
306
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122