เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
313
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
226
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
192
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
489
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2559
395
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2559
305
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
323
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
391
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
569
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มกราคม 2559
226
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มกราคม 2559
274
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
464
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มกราคม 2559
585
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
517
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
216
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
636
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มกราคม 2559
252
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
648
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
269
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มกราคม 2559
98
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122