มีหนังสือราชการทั้งหมด 4683 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มิถุนายน 2556
254
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
12 มิถุนายน 2556
887
กลุ่มนโยบายและแผน
12 มิถุนายน 2556
529
การเงินและบัญชี
12 มิถุนายน 2556
528
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 มิถุนายน 2556
240
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มิถุนายน 2556
297
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มิถุนายน 2556
900
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มิถุนายน 2556
848
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
11 มิถุนายน 2556
139
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มิถุนายน 2556
823
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
11 มิถุนายน 2556
244
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มิถุนายน 2556
472
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มิถุนายน 2556
1198
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 มิถุนายน 2556
548
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 มิถุนายน 2556
609
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มิถุนายน 2556
550
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มิถุนายน 2556
473
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มิถุนายน 2556
334
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มิถุนายน 2556
543
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มิถุนายน 2556
399
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122