เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5063 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 สิงหาคม 2556
553
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
21 สิงหาคม 2556
236
กลุ่มนโยบายและแผน
21 สิงหาคม 2556
448
กลุ่มนโยบายและแผน
21 สิงหาคม 2556
501
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 สิงหาคม 2556
708
กลุ่มนโยบายและแผน
20 สิงหาคม 2556
731
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 สิงหาคม 2556
573
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 สิงหาคม 2556
502
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 สิงหาคม 2556
539
กลุ่มอำนวยการ
20 สิงหาคม 2556
475
กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 สิงหาคม 2556
466
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
20 สิงหาคม 2556
174
การเงินและบัญชี
20 สิงหาคม 2556
713
การเงินและบัญชี
20 สิงหาคม 2556
596
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 สิงหาคม 2556
260
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 สิงหาคม 2556
324
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2556
902
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2556
1448
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2556
420
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
19 สิงหาคม 2556
187
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122