เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
109
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
120
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
185
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
164
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
235
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
246
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
769
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
542
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
815
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
347
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
687
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ธันวาคม 2557
123
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 ธันวาคม 2557
272
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 ธันวาคม 2557
1712
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1811
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
177
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
364
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1576
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
236
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
367
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122