เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
103
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
118
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
184
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
160
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
230
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
237
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
730
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
536
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
769
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
339
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
684
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ธันวาคม 2557
118
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 ธันวาคม 2557
269
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 ธันวาคม 2557
1701
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1807
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
172
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
355
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1553
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
234
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
346
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122