เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
106
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
120
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
184
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
162
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
231
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
240
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
741
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
539
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
783
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
341
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
684
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ธันวาคม 2557
119
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 ธันวาคม 2557
271
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 ธันวาคม 2557
1703
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1809
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
176
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
359
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1558
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
234
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
353
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122