เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6014 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
01 พฤษภาคม 2557
2163
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
01 พฤษภาคม 2557
347
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 เมษายน 2557
73
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 เมษายน 2557
71
กลุ่มอำนวยการ
30 เมษายน 2557
231
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 เมษายน 2557
277
กลุ่มนโยบายและแผน
30 เมษายน 2557
554
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 เมษายน 2557
532
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 เมษายน 2557
279
กลุ่มนโยบายและแผน
30 เมษายน 2557
260
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 เมษายน 2557
102
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 เมษายน 2557
227
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 เมษายน 2557
444
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
29 เมษายน 2557
540
การเงินและบัญชี
29 เมษายน 2557
238
กลุ่มอำนวยการ
28 เมษายน 2557
173
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 เมษายน 2557
208
กลุ่มอำนวยการ
25 เมษายน 2557
705
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 เมษายน 2557
257
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 เมษายน 2557
341
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122