เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 4918 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 กรกฎาคม 2556
768
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 กรกฎาคม 2556
436
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 กรกฎาคม 2556
263
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 กรกฎาคม 2556
371
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 กรกฎาคม 2556
311
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 กรกฎาคม 2556
260
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 กรกฎาคม 2556
713
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 กรกฎาคม 2556
467
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 กรกฎาคม 2556
649
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 กรกฎาคม 2556
466
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 กรกฎาคม 2556
419
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 กรกฎาคม 2556
690
การเงินและบัญชี
19 กรกฎาคม 2556
457
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 กรกฎาคม 2556
617
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
19 กรกฎาคม 2556
133
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
19 กรกฎาคม 2556
85
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 กรกฎาคม 2556
377
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
19 กรกฎาคม 2556
102
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
19 กรกฎาคม 2556
298
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 กรกฎาคม 2556
1150
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122