เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5037 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 สิงหาคม 2556
854
การเงินและบัญชี
15 สิงหาคม 2556
1288
การเงินและบัญชี
15 สิงหาคม 2556
433
กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 สิงหาคม 2556
928
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 สิงหาคม 2556
317
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
14 สิงหาคม 2556
662
กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 สิงหาคม 2556
908
กลุ่มนโยบายและแผน
14 สิงหาคม 2556
644
การเงินและบัญชี
14 สิงหาคม 2556
583
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
14 สิงหาคม 2556
605
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 สิงหาคม 2556
480
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 สิงหาคม 2556
1684
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 สิงหาคม 2556
587
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 สิงหาคม 2556
533
กลุ่มนโยบายและแผน
09 สิงหาคม 2556
624
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
09 สิงหาคม 2556
298
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 สิงหาคม 2556
101
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 สิงหาคม 2556
311
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 สิงหาคม 2556
336
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 สิงหาคม 2556
169
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122