มีหนังสือราชการทั้งหมด 3991 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มอำนวยการ
18 ตุลาคม 2555
299
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ตุลาคม 2555
483
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ตุลาคม 2555
220
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ตุลาคม 2555
326
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 ตุลาคม 2555
1524
กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ตุลาคม 2555
2005
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 ตุลาคม 2555
995
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ตุลาคม 2555
828
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ตุลาคม 2555
1026
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ตุลาคม 2555
436
กลุ่มนโยบายและแผน
11 ตุลาคม 2555
798
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ตุลาคม 2555
282
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10 ตุลาคม 2555
1118
กลุ่มนโยบายและแผน
10 ตุลาคม 2555
493
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ตุลาคม 2555
1680
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 ตุลาคม 2555
502
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 ตุลาคม 2555
3861
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 ตุลาคม 2555
665
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 ตุลาคม 2555
287
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 ตุลาคม 2555
778
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122