เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6173 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มอำนวยการ
02 มิถุนายน 2557
825
กลุ่มอำนวยการ
02 มิถุนายน 2557
292
การเงินและบัญชี
02 มิถุนายน 2557
506
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 มิถุนายน 2557
177
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 มิถุนายน 2557
234
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 มิถุนายน 2557
473
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
02 มิถุนายน 2557
168
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
307
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
180
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
315
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
629
กลุ่มนโยบายและแผน
30 พฤษภาคม 2557
478
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 พฤษภาคม 2557
177
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 พฤษภาคม 2557
234
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 พฤษภาคม 2557
152
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 พฤษภาคม 2557
121
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 พฤษภาคม 2557
116
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 พฤษภาคม 2557
241
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 พฤษภาคม 2557
1472
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 พฤษภาคม 2557
697
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122