เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5499 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
การเงินและบัญชี
03 ธันวาคม 2556
770
การเงินและบัญชี
03 ธันวาคม 2556
610
การเงินและบัญชี
03 ธันวาคม 2556
432
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 ธันวาคม 2556
435
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 ธันวาคม 2556
391
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 ธันวาคม 2556
2037
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 ธันวาคม 2556
290
การเงินและบัญชี
02 ธันวาคม 2556
648
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 ธันวาคม 2556
414
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
29 พฤศจิกายน 2556
545
การเงินและบัญชี
29 พฤศจิกายน 2556
859
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 พฤศจิกายน 2556
780
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 พฤศจิกายน 2556
382
กลุ่มนโยบายและแผน
26 พฤศจิกายน 2556
651
กลุ่มอำนวยการ
26 พฤศจิกายน 2556
521
กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 พฤศจิกายน 2556
934
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 พฤศจิกายน 2556
326
กลุ่มอำนวยการ
25 พฤศจิกายน 2556
581
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 พฤศจิกายน 2556
951
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 พฤศจิกายน 2556
1296
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122