เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5182 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มอำนวยการ
12 กันยายน 2556
719
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 กันยายน 2556
301
กลุ่มนโยบายและแผน
12 กันยายน 2556
438
การเงินและบัญชี
11 กันยายน 2556
590
หน่วยตรวจสอบภายใน
11 กันยายน 2556
454
หน่วยตรวจสอบภายใน
11 กันยายน 2556
346
หน่วยตรวจสอบภายใน
11 กันยายน 2556
354
การเงินและบัญชี
11 กันยายน 2556
470
การเงินและบัญชี
11 กันยายน 2556
659
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 กันยายน 2556
226
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 กันยายน 2556
209
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10 กันยายน 2556
879
กลุ่มนโยบายและแผน
10 กันยายน 2556
905
กลุ่มนโยบายและแผน
10 กันยายน 2556
685
กลุ่มอำนวยการ
10 กันยายน 2556
631
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10 กันยายน 2556
508
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10 กันยายน 2556
215
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 กันยายน 2556
455
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10 กันยายน 2556
704
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 กันยายน 2556
1528
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122