เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6872 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 ตุลาคม 2557
197
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 ตุลาคม 2557
438
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 ตุลาคม 2557
851
กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ตุลาคม 2557
977
กลุ่มนโยบายและแผน
15 ตุลาคม 2557
759
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 ตุลาคม 2557
491
15 ตุลาคม 2557
238
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 ตุลาคม 2557
734
กลุ่มอำนวยการ
14 ตุลาคม 2557
376
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
14 ตุลาคม 2557
629
กลุ่มนโยบายและแผน
14 ตุลาคม 2557
398
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 ตุลาคม 2557
766
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 ตุลาคม 2557
981
กลุ่มนโยบายและแผน
10 ตุลาคม 2557
1076
กลุ่มอำนวยการ
10 ตุลาคม 2557
780
กลุ่มนโยบายและแผน
10 ตุลาคม 2557
1036
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10 ตุลาคม 2557
418
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10 ตุลาคม 2557
532
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 ตุลาคม 2557
2839
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 ตุลาคม 2557
180
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122