เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
111
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
120
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
186
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
164
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
236
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
249
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
777
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
550
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
830
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
352
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
688
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ธันวาคม 2557
123
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 ธันวาคม 2557
272
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 ธันวาคม 2557
1717
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1816
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
177
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
369
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1585
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
236
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
372
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122