เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5620 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14 มกราคม 2557
148
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14 มกราคม 2557
169
กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 มกราคม 2557
1586
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14 มกราคม 2557
406
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2557
845
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
1164
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
1186
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
786
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
695
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2557
603
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
316
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
291
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
201
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
162
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
10 มกราคม 2557
625
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
10 มกราคม 2557
580
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
10 มกราคม 2557
370
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
10 มกราคม 2557
197
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 มกราคม 2557
415
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 มกราคม 2557
300
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122