เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
111
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
120
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
186
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
164
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
235
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
248
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
773
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
545
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
825
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
349
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
687
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ธันวาคม 2557
123
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 ธันวาคม 2557
272
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 ธันวาคม 2557
1714
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1814
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
177
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
366
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1580
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
236
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
369
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122