เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
107
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
120
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
185
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
163
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
231
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
244
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
748
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
541
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
799
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
343
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
686
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ธันวาคม 2557
119
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 ธันวาคม 2557
271
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 ธันวาคม 2557
1706
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1809
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
176
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
359
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1559
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
235
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
359
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122