มีหนังสือราชการทั้งหมด 4658 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 มิถุนายน 2556
243
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10 มิถุนายน 2556
277
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 มิถุนายน 2556
218
กลุ่มนโยบายและแผน
10 มิถุนายน 2556
603
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 มิถุนายน 2556
213
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 มิถุนายน 2556
354
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 มิถุนายน 2556
647
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 มิถุนายน 2556
587
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 มิถุนายน 2556
486
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 มิถุนายน 2556
431
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 มิถุนายน 2556
434
กลุ่มบริหารงานบุคคล
07 มิถุนายน 2556
1276
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 มิถุนายน 2556
242
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 มิถุนายน 2556
290
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 มิถุนายน 2556
177
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 มิถุนายน 2556
503
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 มิถุนายน 2556
519
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 มิถุนายน 2556
196
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 มิถุนายน 2556
186
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
07 มิถุนายน 2556
620
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122