มีหนังสือราชการทั้งหมด 4009 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ตุลาคม 2555
400
กลุ่มนโยบายและแผน
29 ตุลาคม 2555
617
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 ตุลาคม 2555
738
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 ตุลาคม 2555
675
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 ตุลาคม 2555
596
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 ตุลาคม 2555
648
กลุ่มนโยบายและแผน
26 ตุลาคม 2555
622
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 ตุลาคม 2555
809
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 ตุลาคม 2555
436
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 ตุลาคม 2555
235
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 ตุลาคม 2555
504
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ตุลาคม 2555
277
กลุ่มนโยบายและแผน
22 ตุลาคม 2555
934
กลุ่มนโยบายและแผน
22 ตุลาคม 2555
329
การเงินและบัญชี
22 ตุลาคม 2555
847
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 ตุลาคม 2555
573
กลุ่มนโยบายและแผน
19 ตุลาคม 2555
371
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 ตุลาคม 2555
363
กลุ่มอำนวยการ
18 ตุลาคม 2555
299
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ตุลาคม 2555
483
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122