เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7090 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
768
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
339
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
683
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ธันวาคม 2557
117
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 ธันวาคม 2557
269
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 ธันวาคม 2557
1700
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1801
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
170
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
353
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1550
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
233
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
343
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 ธันวาคม 2557
466
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 ธันวาคม 2557
282
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 ธันวาคม 2557
265
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 ธันวาคม 2557
336
กลุ่มอำนวยการ
03 ธันวาคม 2557
714
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 ธันวาคม 2557
470
การเงินและบัญชี
03 ธันวาคม 2557
413
การเงินและบัญชี
03 ธันวาคม 2557
580
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122