เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5674 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 มกราคม 2557
70
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 มกราคม 2557
330
กลุ่มอำนวยการ
29 มกราคม 2557
558
กลุ่มอำนวยการ
29 มกราคม 2557
570
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
29 มกราคม 2557
141
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 มกราคม 2557
467
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 มกราคม 2557
614
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
29 มกราคม 2557
271
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
28 มกราคม 2557
1231
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 มกราคม 2557
302
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 มกราคม 2557
392
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 มกราคม 2557
755
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 มกราคม 2557
251
กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 มกราคม 2557
497
27 มกราคม 2557
493
กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 มกราคม 2557
551
กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 มกราคม 2557
462
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 มกราคม 2557
484
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 มกราคม 2557
289
กลุ่มอำนวยการ
27 มกราคม 2557
272
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122