เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5366 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ตุลาคม 2556
1072
การเงินและบัญชี
29 ตุลาคม 2556
831
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ตุลาคม 2556
425
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ตุลาคม 2556
480
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ตุลาคม 2556
276
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 ตุลาคม 2556
372
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ตุลาคม 2556
372
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ตุลาคม 2556
234
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ตุลาคม 2556
427
กลุ่มนโยบายและแผน
29 ตุลาคม 2556
556
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 ตุลาคม 2556
488
กลุ่มอำนวยการ
28 ตุลาคม 2556
680
กลุ่มอำนวยการ
28 ตุลาคม 2556
300
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 ตุลาคม 2556
135
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 ตุลาคม 2556
613
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 ตุลาคม 2556
454
กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ตุลาคม 2556
412
กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ตุลาคม 2556
791
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 ตุลาคม 2556
272
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 ตุลาคม 2556
565
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122