เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6602 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 สิงหาคม 2557
458
กลุ่มอำนวยการ
19 สิงหาคม 2557
1045
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2557
688
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2557
313
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2557
721
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2557
353
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2557
502
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2557
234
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 สิงหาคม 2557
129
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 สิงหาคม 2557
195
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2557
280
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2557
724
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 สิงหาคม 2557
284
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 สิงหาคม 2557
1363
กลุ่มนโยบายและแผน
19 สิงหาคม 2557
1108
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2557
354
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2557
457
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2557
285
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 สิงหาคม 2557
409
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 สิงหาคม 2557
573
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122