เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 4949 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 กรกฎาคม 2556
333
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 กรกฎาคม 2556
283
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 กรกฎาคม 2556
309
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 กรกฎาคม 2556
157
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 กรกฎาคม 2556
201
การเงินและบัญชี
29 กรกฎาคม 2556
505
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
29 กรกฎาคม 2556
464
กลุ่มอำนวยการ
29 กรกฎาคม 2556
596
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 กรกฎาคม 2556
287
กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 กรกฎาคม 2556
523
กลุ่มอำนวยการ
29 กรกฎาคม 2556
474
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 กรกฎาคม 2556
567
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 กรกฎาคม 2556
377
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 กรกฎาคม 2556
424
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 กรกฎาคม 2556
461
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 กรกฎาคม 2556
831
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
26 กรกฎาคม 2556
139
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 กรกฎาคม 2556
634
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 กรกฎาคม 2556
287
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 กรกฎาคม 2556
772
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122