เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5772 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 กุมภาพันธ์ 2557
550
กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 กุมภาพันธ์ 2557
1182
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 กุมภาพันธ์ 2557
340
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2557
277
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2557
250
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 กุมภาพันธ์ 2557
1115
กลุ่มอำนวยการ
21 กุมภาพันธ์ 2557
637
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 กุมภาพันธ์ 2557
484
กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 กุมภาพันธ์ 2557
374
กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 กุมภาพันธ์ 2557
389
กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 กุมภาพันธ์ 2557
736
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 กุมภาพันธ์ 2557
546
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 กุมภาพันธ์ 2557
690
กลุ่มอำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2557
193
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 กุมภาพันธ์ 2557
134
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 กุมภาพันธ์ 2557
1690
กลุ่มอำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2557
707
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
19 กุมภาพันธ์ 2557
237
กลุ่มอำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2557
352
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
19 กุมภาพันธ์ 2557
215
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122