เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6310 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 มิถุนายน 2557
430
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 มิถุนายน 2557
389
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 มิถุนายน 2557
705
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 มิถุนายน 2557
799
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 มิถุนายน 2557
823
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 มิถุนายน 2557
240
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 มิถุนายน 2557
237
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 มิถุนายน 2557
548
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26 มิถุนายน 2557
217
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
25 มิถุนายน 2557
462
กลุ่มอำนวยการ
25 มิถุนายน 2557
566
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25 มิถุนายน 2557
274
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 มิถุนายน 2557
1142
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 มิถุนายน 2557
179
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 มิถุนายน 2557
215
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 มิถุนายน 2557
735
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 มิถุนายน 2557
400
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 มิถุนายน 2557
324
กลุ่มนโยบายและแผน
24 มิถุนายน 2557
1304
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 มิถุนายน 2557
769
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122