เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7098 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
112
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
120
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
186
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
164
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
237
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธันวาคม 2557
250
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
778
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
550
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ธันวาคม 2557
832
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
353
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ธันวาคม 2557
688
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ธันวาคม 2557
124
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 ธันวาคม 2557
273
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 ธันวาคม 2557
1718
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1819
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
177
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 ธันวาคม 2557
370
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
1587
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
238
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2557
376
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122