เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6447 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
การเงินและบัญชี
23 กรกฎาคม 2557
376
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 กรกฎาคม 2557
1153
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 กรกฎาคม 2557
242
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 กรกฎาคม 2557
936
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 กรกฎาคม 2557
228
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 กรกฎาคม 2557
202
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 กรกฎาคม 2557
345
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 กรกฎาคม 2557
291
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 กรกฎาคม 2557
390
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 กรกฎาคม 2557
313
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 กรกฎาคม 2557
554
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 กรกฎาคม 2557
963
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 กรกฎาคม 2557
668
กลุ่มนโยบายและแผน
22 กรกฎาคม 2557
838
กลุ่มนโยบายและแผน
22 กรกฎาคม 2557
1084
กลุ่มนโยบายและแผน
22 กรกฎาคม 2557
1039
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 กรกฎาคม 2557
130
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 กรกฎาคม 2557
669
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
22 กรกฎาคม 2557
164
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 กรกฎาคม 2557
447
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122