เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5366 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
500
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
671
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
681
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
946
การเงินและบัญชี
08 พฤษภาคม 2557
671
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
08 พฤษภาคม 2557
139
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 พฤษภาคม 2557
584
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 พฤษภาคม 2557
1023
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 พฤษภาคม 2557
620
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 พฤษภาคม 2557
376
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 พฤษภาคม 2557
478
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 พฤษภาคม 2557
471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 พฤษภาคม 2557
148
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 พฤษภาคม 2557
210
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 พฤษภาคม 2557
122
กลุ่มอำนวยการ
07 พฤษภาคม 2557
867
กลุ่มนโยบายและแผน
07 พฤษภาคม 2557
568
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
06 พฤษภาคม 2557
837
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 พฤษภาคม 2557
417
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 พฤษภาคม 2557
815
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122