เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6173 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 ตุลาคม 2557
174
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 ตุลาคม 2557
449
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 ตุลาคม 2557
257
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ตุลาคม 2557
298
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 ตุลาคม 2557
250
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ตุลาคม 2557
738
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ตุลาคม 2557
650
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ตุลาคม 2557
723
กลุ่มนโยบายและแผน
08 ตุลาคม 2557
358
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 ตุลาคม 2557
333
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ตุลาคม 2557
354
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ตุลาคม 2557
161
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ตุลาคม 2557
394
กลุ่มบริหารงานบุคคล
07 ตุลาคม 2557
1618
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 ตุลาคม 2557
68
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ตุลาคม 2557
231
กลุ่มบริหารงานบุคคล
07 ตุลาคม 2557
171
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 ตุลาคม 2557
341
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 ตุลาคม 2557
88
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 ตุลาคม 2557
119
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122