เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6606 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
การเงินและบัญชี
19 มกราคม 2558
626
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มกราคม 2558
289
กลุ่มนโยบายและแผน
19 มกราคม 2558
219
กลุ่มนโยบายและแผน
19 มกราคม 2558
638
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 มกราคม 2558
348
กลุ่มนโยบายและแผน
19 มกราคม 2558
576
กลุ่มนโยบายและแผน
19 มกราคม 2558
836
การเงินและบัญชี
19 มกราคม 2558
559
กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 มกราคม 2558
292
กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 มกราคม 2558
681
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 มกราคม 2558
156
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 มกราคม 2558
121
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 มกราคม 2558
192
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 มกราคม 2558
693
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 มกราคม 2558
215
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 มกราคม 2558
211
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 มกราคม 2558
191
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 มกราคม 2558
343
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 มกราคม 2558
231
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 มกราคม 2558
406
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122