มีหนังสือราชการทั้งหมด 4446 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มอำนวยการ
02 กันยายน 2556
216
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กันยายน 2556
1158
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กันยายน 2556
1093
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กันยายน 2556
516
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กันยายน 2556
940
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 กันยายน 2556
555
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กันยายน 2556
945
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 สิงหาคม 2556
759
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 สิงหาคม 2556
1177
การเงินและบัญชี
30 สิงหาคม 2556
503
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 สิงหาคม 2556
480
กลุ่มอำนวยการ
30 สิงหาคม 2556
544
กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 สิงหาคม 2556
716
กลุ่มนโยบายและแผน
29 สิงหาคม 2556
672
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
29 สิงหาคม 2556
134
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
29 สิงหาคม 2556
346
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
29 สิงหาคม 2556
223
การเงินและบัญชี
29 สิงหาคม 2556
490
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 สิงหาคม 2556
358
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 สิงหาคม 2556
281
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122