เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5076 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มอำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2557
705
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
19 กุมภาพันธ์ 2557
235
กลุ่มอำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2557
350
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
19 กุมภาพันธ์ 2557
211
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 กุมภาพันธ์ 2557
227
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 กุมภาพันธ์ 2557
388
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 กุมภาพันธ์ 2557
195
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 กุมภาพันธ์ 2557
230
18 กุมภาพันธ์ 2557
156
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 กุมภาพันธ์ 2557
100
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 กุมภาพันธ์ 2557
673
การเงินและบัญชี
18 กุมภาพันธ์ 2557
458
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
17 กุมภาพันธ์ 2557
613
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2557
1189
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2557
1375
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
17 กุมภาพันธ์ 2557
666
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
13 กุมภาพันธ์ 2557
287
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 กุมภาพันธ์ 2557
1265
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 กุมภาพันธ์ 2557
307
กลุ่มนโยบายและแผน
13 กุมภาพันธ์ 2557
247
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122