เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5488 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 มิถุนายน 2557
470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
02 มิถุนายน 2557
163
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
292
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
178
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
312
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
627
กลุ่มนโยบายและแผน
30 พฤษภาคม 2557
478
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 พฤษภาคม 2557
176
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 พฤษภาคม 2557
219
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 พฤษภาคม 2557
140
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 พฤษภาคม 2557
119
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 พฤษภาคม 2557
112
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 พฤษภาคม 2557
169
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 พฤษภาคม 2557
1468
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 พฤษภาคม 2557
624
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 พฤษภาคม 2557
373
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 พฤษภาคม 2557
777
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 พฤษภาคม 2557
201
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
97
กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2557
226
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122