เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5173 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มีนาคม 2557
2132
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มีนาคม 2557
1298
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มีนาคม 2557
575
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
13 มีนาคม 2557
164
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มีนาคม 2557
356
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มีนาคม 2557
261
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มีนาคม 2557
264
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มีนาคม 2557
249
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มีนาคม 2557
282
กลุ่มอำนวยการ
12 มีนาคม 2557
468
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มีนาคม 2557
249
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มีนาคม 2557
292
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มีนาคม 2557
221
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 มีนาคม 2557
521
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มีนาคม 2557
307
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
12 มีนาคม 2557
98
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 มีนาคม 2557
279
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มีนาคม 2557
1040
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มีนาคม 2557
678
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 มีนาคม 2557
462
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122