เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6453 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 ธันวาคม 2557
313
กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ธันวาคม 2557
248
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ธันวาคม 2557
394
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ธันวาคม 2557
798
กลุ่มอำนวยการ
12 ธันวาคม 2557
504
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธันวาคม 2557
871
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ธันวาคม 2557
523
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธันวาคม 2557
1271
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ธันวาคม 2557
478
กลุ่มนโยบายและแผน
11 ธันวาคม 2557
631
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธันวาคม 2557
389
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธันวาคม 2557
304
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ธันวาคม 2557
456
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ธันวาคม 2557
346
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 ธันวาคม 2557
939
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 ธันวาคม 2557
158
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 ธันวาคม 2557
316
กลุ่มนโยบายและแผน
09 ธันวาคม 2557
740
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 ธันวาคม 2557
360
กลุ่มนโยบายและแผน
09 ธันวาคม 2557
753
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122