มีหนังสือราชการทั้งหมด 4666 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มอำนวยการ
25 ตุลาคม 2556
275
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
25 ตุลาคม 2556
289
การเงินและบัญชี
24 ตุลาคม 2556
2578
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 ตุลาคม 2556
617
กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ตุลาคม 2556
400
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 ตุลาคม 2556
742
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 ตุลาคม 2556
184
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 ตุลาคม 2556
409
กลุ่มอำนวยการ
22 ตุลาคม 2556
241
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 ตุลาคม 2556
489
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 ตุลาคม 2556
165
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 ตุลาคม 2556
666
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
21 ตุลาคม 2556
124
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 ตุลาคม 2556
849
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
21 ตุลาคม 2556
471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ตุลาคม 2556
1217
การเงินและบัญชี
18 ตุลาคม 2556
1066
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 ตุลาคม 2556
439
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ตุลาคม 2556
655
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 ตุลาคม 2556
587
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122