เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 7096 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 มิถุนายน 2558
1009
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 มิถุนายน 2558
372
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
02 มิถุนายน 2558
363
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
02 มิถุนายน 2558
229
กลุ่มอำนวยการ
29 พฤษภาคม 2558
855
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 พฤษภาคม 2558
534
การเงินและบัญชี
29 พฤษภาคม 2558
884
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 พฤษภาคม 2558
236
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 พฤษภาคม 2558
234
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 พฤษภาคม 2558
253
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 พฤษภาคม 2558
191
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 พฤษภาคม 2558
329
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
27 พฤษภาคม 2558
543
กลุ่มนโยบายและแผน
27 พฤษภาคม 2558
324
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
27 พฤษภาคม 2558
452
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
27 พฤษภาคม 2558
218
กลุ่มนโยบายและแผน
27 พฤษภาคม 2558
662
กลุ่มอำนวยการ
27 พฤษภาคม 2558
486
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
27 พฤษภาคม 2558
853
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
27 พฤษภาคม 2558
554
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122