มีหนังสือราชการทั้งหมด 4749 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 พฤศจิกายน 2556
378
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
13 พฤศจิกายน 2556
113
การเงินและบัญชี
13 พฤศจิกายน 2556
598
การเงินและบัญชี
13 พฤศจิกายน 2556
2091
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 พฤศจิกายน 2556
161
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 พฤศจิกายน 2556
239
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 พฤศจิกายน 2556
273
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 พฤศจิกายน 2556
357
กลุ่มนโยบายและแผน
12 พฤศจิกายน 2556
668
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 พฤศจิกายน 2556
687
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 พฤศจิกายน 2556
347
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 พฤศจิกายน 2556
381
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 พฤศจิกายน 2556
226
กลุ่มอำนวยการ
08 พฤศจิกายน 2556
866
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 พฤศจิกายน 2556
910
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 พฤศจิกายน 2556
255
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 พฤศจิกายน 2556
283
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 พฤศจิกายน 2556
1172
การเงินและบัญชี
07 พฤศจิกายน 2556
612
การเงินและบัญชี
07 พฤศจิกายน 2556
661
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122