มีหนังสือราชการทั้งหมด 4683 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ตุลาคม 2556
476
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ตุลาคม 2556
273
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 ตุลาคม 2556
368
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ตุลาคม 2556
369
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ตุลาคม 2556
229
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ตุลาคม 2556
352
กลุ่มนโยบายและแผน
29 ตุลาคม 2556
550
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 ตุลาคม 2556
483
กลุ่มอำนวยการ
28 ตุลาคม 2556
678
กลุ่มอำนวยการ
28 ตุลาคม 2556
298
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 ตุลาคม 2556
123
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 ตุลาคม 2556
591
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 ตุลาคม 2556
451
กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ตุลาคม 2556
405
กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ตุลาคม 2556
777
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 ตุลาคม 2556
269
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 ตุลาคม 2556
562
กลุ่มอำนวยการ
25 ตุลาคม 2556
275
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
25 ตุลาคม 2556
289
การเงินและบัญชี
24 ตุลาคม 2556
2581
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122