มีหนังสือราชการทั้งหมด 3995 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
11 มิถุนายน 2556
133
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มิถุนายน 2556
817
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
11 มิถุนายน 2556
242
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มิถุนายน 2556
467
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มิถุนายน 2556
1176
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 มิถุนายน 2556
508
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 มิถุนายน 2556
571
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มิถุนายน 2556
541
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มิถุนายน 2556
456
กลุ่มนโยบายและแผน
11 มิถุนายน 2556
329
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มิถุนายน 2556
540
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มิถุนายน 2556
395
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11 มิถุนายน 2556
203
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 มิถุนายน 2556
216
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 มิถุนายน 2556
272
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10 มิถุนายน 2556
369
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 มิถุนายน 2556
837
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 มิถุนายน 2556
234
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10 มิถุนายน 2556
273
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 มิถุนายน 2556
215
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122