มีหนังสือราชการทั้งหมด 4532 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 กันยายน 2556
1803
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 กันยายน 2556
361
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 กันยายน 2556
131
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 กันยายน 2556
303
กลุ่มนโยบายและแผน
19 กันยายน 2556
1094
กลุ่มนโยบายและแผน
19 กันยายน 2556
1236
กลุ่มอำนวยการ
19 กันยายน 2556
482
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 กันยายน 2556
303
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 กันยายน 2556
1748
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
17 กันยายน 2556
820
กลุ่มนโยบายและแผน
17 กันยายน 2556
729
กลุ่มนโยบายและแผน
17 กันยายน 2556
684
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
17 กันยายน 2556
671
กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 กันยายน 2556
857
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 กันยายน 2556
843
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 กันยายน 2556
1018
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 กันยายน 2556
409
กลุ่มอำนวยการ
16 กันยายน 2556
1018
กลุ่มอำนวยการ
16 กันยายน 2556
614
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
14 กันยายน 2556
572
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122