มีหนังสือราชการทั้งหมด 4822 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 ธันวาคม 2556
439
การเงินและบัญชี
03 ธันวาคม 2556
413
การเงินและบัญชี
03 ธันวาคม 2556
354
การเงินและบัญชี
03 ธันวาคม 2556
755
การเงินและบัญชี
03 ธันวาคม 2556
607
การเงินและบัญชี
03 ธันวาคม 2556
429
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 ธันวาคม 2556
432
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 ธันวาคม 2556
387
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 ธันวาคม 2556
2004
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 ธันวาคม 2556
275
การเงินและบัญชี
02 ธันวาคม 2556
640
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 ธันวาคม 2556
412
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
29 พฤศจิกายน 2556
526
การเงินและบัญชี
29 พฤศจิกายน 2556
854
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29 พฤศจิกายน 2556
777
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 พฤศจิกายน 2556
376
กลุ่มนโยบายและแผน
26 พฤศจิกายน 2556
640
กลุ่มอำนวยการ
26 พฤศจิกายน 2556
498
กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 พฤศจิกายน 2556
931
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 พฤศจิกายน 2556
318
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122