เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 4944 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 มกราคม 2557
213
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 มกราคม 2557
171
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 มกราคม 2557
329
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14 มกราคม 2557
274
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14 มกราคม 2557
142
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14 มกราคม 2557
158
กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 มกราคม 2557
1574
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14 มกราคม 2557
399
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มกราคม 2557
841
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
1161
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
1184
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
781
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
655
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 มกราคม 2557
528
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
305
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
282
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
197
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 มกราคม 2557
160
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
10 มกราคม 2557
621
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
10 มกราคม 2557
577
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122