เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5998 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน
05 กันยายน 2557
812
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05 กันยายน 2557
372
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 กันยายน 2557
638
กลุ่มนโยบายและแผน
05 กันยายน 2557
762
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
04 กันยายน 2557
251
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 กันยายน 2557
300
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 กันยายน 2557
796
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 กันยายน 2557
557
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 กันยายน 2557
734
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 กันยายน 2557
791
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 กันยายน 2557
748
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 กันยายน 2557
305
กลุ่มอำนวยการ
03 กันยายน 2557
238
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 กันยายน 2557
355
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
03 กันยายน 2557
403
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กันยายน 2557
442
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กันยายน 2557
600
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 กันยายน 2557
115
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02 กันยายน 2557
504
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
02 กันยายน 2557
151
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122