เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5700 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กรกฎาคม 2557
354
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กรกฎาคม 2557
398
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กรกฎาคม 2557
338
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
09 กรกฎาคม 2557
515
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 กรกฎาคม 2557
378
กลุ่มอำนวยการ
09 กรกฎาคม 2557
1045
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
09 กรกฎาคม 2557
113
กลุ่มอำนวยการ
09 กรกฎาคม 2557
720
กลุ่มนโยบายและแผน
09 กรกฎาคม 2557
281
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 กรกฎาคม 2557
452
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 กรกฎาคม 2557
317
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 กรกฎาคม 2557
665
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
08 กรกฎาคม 2557
464
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 กรกฎาคม 2557
2015
กลุ่มอำนวยการ
07 กรกฎาคม 2557
308
กลุ่มอำนวยการ
07 กรกฎาคม 2557
215
กลุ่มอำนวยการ
07 กรกฎาคม 2557
245
กลุ่มอำนวยการ
07 กรกฎาคม 2557
242
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 กรกฎาคม 2557
319
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
07 กรกฎาคม 2557
464
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122