เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5770 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 กรกฎาคม 2557
344
กลุ่มนโยบายและแผน
24 กรกฎาคม 2557
551
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 กรกฎาคม 2557
118
การเงินและบัญชี
23 กรกฎาคม 2557
364
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 กรกฎาคม 2557
1086
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 กรกฎาคม 2557
241
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 กรกฎาคม 2557
926
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 กรกฎาคม 2557
223
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 กรกฎาคม 2557
169
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 กรกฎาคม 2557
344
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 กรกฎาคม 2557
284
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 กรกฎาคม 2557
378
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 กรกฎาคม 2557
309
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 กรกฎาคม 2557
536
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 กรกฎาคม 2557
952
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 กรกฎาคม 2557
665
กลุ่มนโยบายและแผน
22 กรกฎาคม 2557
822
กลุ่มนโยบายและแผน
22 กรกฎาคม 2557
1072
กลุ่มนโยบายและแผน
22 กรกฎาคม 2557
988
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 กรกฎาคม 2557
118
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122