เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5033 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
06 กุมภาพันธ์ 2557
585
กลุ่มบริหารงานบุคคล
06 กุมภาพันธ์ 2557
840
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
06 กุมภาพันธ์ 2557
391
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
06 กุมภาพันธ์ 2557
652
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
06 กุมภาพันธ์ 2557
100
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
06 กุมภาพันธ์ 2557
391
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
06 กุมภาพันธ์ 2557
219
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
06 กุมภาพันธ์ 2557
499
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
06 กุมภาพันธ์ 2557
441
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 กุมภาพันธ์ 2557
599
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 กุมภาพันธ์ 2557
635
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
05 กุมภาพันธ์ 2557
319
กลุ่มนโยบายและแผน
05 กุมภาพันธ์ 2557
502
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 กุมภาพันธ์ 2557
495
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04 กุมภาพันธ์ 2557
529
การเงินและบัญชี
04 กุมภาพันธ์ 2557
183
การเงินและบัญชี
04 กุมภาพันธ์ 2557
519
การเงินและบัญชี
04 กุมภาพันธ์ 2557
695
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 กุมภาพันธ์ 2557
1491
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
04 กุมภาพันธ์ 2557
1427
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122