เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6872 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มีนาคม 2558
109
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มีนาคม 2558
227
การเงินและบัญชี
23 มีนาคม 2558
385
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 มีนาคม 2558
188
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 มีนาคม 2558
399
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 มีนาคม 2558
232
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มีนาคม 2558
415
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 มีนาคม 2558
714
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 มีนาคม 2558
174
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 มีนาคม 2558
211
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 มีนาคม 2558
208
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 มีนาคม 2558
765
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 มีนาคม 2558
661
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
20 มีนาคม 2558
205
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 มีนาคม 2558
784
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มีนาคม 2558
254
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มีนาคม 2558
248
กลุ่มนโยบายและแผน
19 มีนาคม 2558
111
กลุ่มนโยบายและแผน
19 มีนาคม 2558
70
กลุ่มนโยบายและแผน
19 มีนาคม 2558
58
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122