เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 4922 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 มกราคม 2557
411
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 มกราคม 2557
296
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 มกราคม 2557
290
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 มกราคม 2557
335
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 มกราคม 2557
266
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
09 มกราคม 2557
377
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 มกราคม 2557
1516
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 มกราคม 2557
1455
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 มกราคม 2557
483
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 มกราคม 2557
354
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
09 มกราคม 2557
316
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 มกราคม 2557
431
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 มกราคม 2557
716
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 มกราคม 2557
647
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09 มกราคม 2557
324
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 มกราคม 2557
1014
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
08 มกราคม 2557
194
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 มกราคม 2557
393
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 มกราคม 2557
376
กลุ่มอำนวยการ
08 มกราคม 2557
478
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122