เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 6311 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 พฤศจิกายน 2557
698
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 พฤศจิกายน 2557
951
กลุ่มอำนวยการ
17 พฤศจิกายน 2557
914
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 พฤศจิกายน 2557
808
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
17 พฤศจิกายน 2557
268
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 พฤศจิกายน 2557
426
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 พฤศจิกายน 2557
412
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 พฤศจิกายน 2557
575
กลุ่มอำนวยการ
14 พฤศจิกายน 2557
452
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 พฤศจิกายน 2557
182
กลุ่มอำนวยการ
14 พฤศจิกายน 2557
315
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
14 พฤศจิกายน 2557
554
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 พฤศจิกายน 2557
411
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13 พฤศจิกายน 2557
959
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 พฤศจิกายน 2557
718
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 พฤศจิกายน 2557
357
กลุ่มนโยบายและแผน
12 พฤศจิกายน 2557
843
กลุ่มนโยบายและแผน
12 พฤศจิกายน 2557
502
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 พฤศจิกายน 2557
1048
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12 พฤศจิกายน 2557
669
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122