เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  มีหนังสือราชการทั้งหมด 5599 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน
19 มิถุนายน 2557
494
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 มิถุนายน 2557
126
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
19 มิถุนายน 2557
253
กลุ่มนโยบายและแผน
18 มิถุนายน 2557
577
กลุ่มนโยบายและแผน
18 มิถุนายน 2557
943
กลุ่มนโยบายและแผน
18 มิถุนายน 2557
524
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 มิถุนายน 2557
572
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
18 มิถุนายน 2557
161
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
18 มิถุนายน 2557
525
กลุ่มอำนวยการ
18 มิถุนายน 2557
225
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
18 มิถุนายน 2557
116
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 มิถุนายน 2557
1162
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
17 มิถุนายน 2557
619
การเงินและบัญชี
17 มิถุนายน 2557
634
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 มิถุนายน 2557
533
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 มิถุนายน 2557
653
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
16 มิถุนายน 2557
469
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 มิถุนายน 2557
914
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
16 มิถุนายน 2557
625
กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 มิถุนายน 2557
1188
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122