วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง (มีผู้ชม 24 ครั้ง) 
            สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 จัดโครงการ "สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เคลื่อนที่พบเพื่อนครู" ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 พบเพื่อนครูกลุ่มโรงเรียนฝ้ายไทย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ....
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ (มีผู้ชม 31 ครั้ง) 
            เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ โดย นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ทุกท่าน ร่วมกับนักเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ........
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) (มีผู้ชม 59 ครั้ง) 
             วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) นำโดยนายเดชา ขำเอนก ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีคณะครูและบุคลา....
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอ (มีผู้ชม 69 ครั้ง) 
             เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง โดย นายธวัช แพงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ทกุท่าน ร่วมกับนักเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ....