วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ธุรการโรงเรียน (มีผู้ชม 105 ครั้ง) 
            วันนี้ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านสระสะแก ได้จัดกิจกรรม พิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่ จบการศึกษาท้้ง 3 ระดับชั้น มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น อนุบาล 2 จำนวน 20 ค....
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านขามน้อย (มีผู้ชม 42 ครั้ง) 
            เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านขามน้อย นำโดยนายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมปัจฉิมและพิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ผู้สำเร็จการ....
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านขามน้อย (มีผู้ชม 30 ครั้ง) 
            เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านขามน้อย นำโดยนายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามน้อย และคณะครู เข้าร่วมการอบรม”ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 PLC Mod....
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : udom wannaviset (มีผู้ชม 80 ครั้ง) 
            วันนี้ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ พิธีปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบันและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกลอย อำเภอปะคำ โดยมี....