วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ราวดี รัตนเพ็ชร์ (มีผู้ชม 17 ครั้ง) 
             โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ นำโดย ผอ.ประหยัด เหมือนพร้อม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพร....
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ราวดี รัตนเพ็ชร์ (มีผู้ชม 12 ครั้ง) 
            โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณนำโดย ผอ.ประหยัด เหมือนพร้อม และบุคลากรตลอดจนนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรม ทำบัญตักบาตร กิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมไหว้มารดา แล....
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ราวดี รัตนเพ็ชร์ (มีผู้ชม 17 ครั้ง) 
            โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณนำโดย ผอ.ประหยัด เหมือนพร้อม และบุคลากร ร่วมกันจัดตัวแทนนักเรียนเพื่อจัดการจราจร ตัวแทนได้ทำสัญญาณมือ โบกรถผู้ปกครองไปจอดในที่ที่จัดไว้สำหรับรับนักเรียนโดยมี....
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ราวดี รัตนเพ็ชร์ (มีผู้ชม 16 ครั้ง) 
            โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณนำโดย ผอ.ประหยัด เหมือนพร้อม และบุคลากรร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน กตปน.....